Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-01-22 10:34:48  LucynaGrychKusek770 LucynaGrychKusek770

Utworzono artykuł 117432 o nazwie 'Zmiana do Zapytania ofertowego na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste117432
user_idpuste2500047
resource_idpuste1038
namepusteZmiana do Zapytania ofertowego na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica
category_idpuste13831
language_idpuste1
shortpusteZmiana do Zapytania ofertowego na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica
fullpuste

Gmina Miasta Dębica informuje, że ulega zmianie treść zapytania ofertowego na świadczenie usługi obejmującej: Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica, opublikowanego w dniu 12 stycznia 2018 roku.

Zmiany obejmują:

1. Zmianę terminu składania ofert: z „25 stycznia 2018 roku” na „31 stycznia 2018 roku”;

2. Zmianę okresu realizacji usługi: z „od 1 lutego 2018 do 9 lipca 2020 roku” na „od 1 marca 2018 do 9 lipca 2020 roku”.

Zmieniona treść zapytania ofertowego oraz załączników została dołączona do niniejszej informacji.

publishfrompuste2018-01-22 00:00:00
_activepuste1
slugpustezmiana-do-zapytania-ofertowego-na-swiadczenie-uslugi-dostepu-do-internetu-dla-jednostek-organizacyjnych-gminy-miasta-debica
2018-01-22 10:34:48  LucynaGrychKusek770 LucynaGrychKusek770

Załączono plik 336891

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1301356
user_idpuste2500047
fobject_idpuste336891
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste117432
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-01-22 10:34:48  LucynaGrychKusek770 LucynaGrychKusek770

Załączono plik 336892

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1301357
user_idpuste2500047
fobject_idpuste336892
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste117432
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-01-22 10:34:49  LucynaGrychKusek770 LucynaGrychKusek770

Załączono plik 336893

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1301358
user_idpuste2500047
fobject_idpuste336893
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste117432
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-01-22 10:34:49  LucynaGrychKusek770 LucynaGrychKusek770

Załączono plik 336894

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1301359
user_idpuste2500047
fobject_idpuste336894
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste117432
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-01-22 10:34:49  LucynaGrychKusek770 LucynaGrychKusek770

Załączono plik 336895

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1301360
user_idpuste2500047
fobject_idpuste336895
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste117432
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-01-22 10:34:49  LucynaGrychKusek770 LucynaGrychKusek770

Załączono plik 336896

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1301361
user_idpuste2500047
fobject_idpuste336896
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste117432
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się