Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-09-20 11:31:45  Małgorzata Różańska

Utworzono artykuł 161423 o nazwie 'Sprawozdanie z konsultacji projektu Rocznego programu współpracy ...'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste161423
user_idpuste223717
resource_idpuste1038
namepusteSprawozdanie z konsultacji projektu Rocznego programu współpracy ...
category_idpuste13848
language_idpuste1
shortpusteSprawozdanie z konsultacji projektu Rocznego programu współpracy ...
fullpuste

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

publishfrompuste2018-09-20 00:00:00
_activepuste1
slugpustesprawozdanie-z-konsultacji-projektu-rocznego-programu-wspolpracy
2018-09-20 11:31:45  Małgorzata Różańska

Pole slug zmieniło wartość z 'sprawozdanie-z-konsultacji-projektu-rocznego-programu-wspolpracy' na '161423_sprawozdanie-z-konsultacji-projektu-rocznego-programu-wspolpracy'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugsprawozdanie-z-konsultacji-projektu-rocznego-programu-wspolpracy161423_sprawozdanie-z-konsultacji-projektu-rocznego-programu-wspolpracy
2018-09-20 11:31:46  Małgorzata Różańska

Załączono plik 440783

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1705472
user_idpuste223717
fobject_idpuste440783
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste161423
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się