Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-12-21 13:48:28  malgorzatarozanska malgorzatarozanska

Utworzono artykuł 183177 o nazwie 'Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste183177
user_idpuste223717
resource_idpuste1038
namepusteOgłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
category_idpuste13850
language_idpuste1
shortpusteOgłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
fullpuste

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie Koncertu Noworocznego w okresie od 03.01.2019 r. do 31.01.2019 r.”

Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Młodych Talentów w Dębicy z siedzibą w Dębicy, ul. Kościuszki 8. Każdy w terminie do dnia 28 grudnia 2018 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

publishfrompuste2018-12-21 00:00:00
_activepuste1
slugpusteogloszenie-uproszczonej-oferty-realizacji-zadania-publicznego
2018-12-21 13:48:28  malgorzatarozanska malgorzatarozanska

Pole slug zmieniło wartość z 'ogloszenie-uproszczonej-oferty-realizacji-zadania-publicznego' na '183177_ogloszenie-uproszczonej-oferty-realizacji-zadania-publicznego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugogloszenie-uproszczonej-oferty-realizacji-zadania-publicznego183177_ogloszenie-uproszczonej-oferty-realizacji-zadania-publicznego
2018-12-21 13:48:28  malgorzatarozanska malgorzatarozanska

Załączono plik 486511

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1900883
user_idpuste223717
fobject_idpuste486511
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste183177
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się