Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-03-18 13:05:47  Małgorzata Różańska

Utworzono artykuł 204429 o nazwie 'Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste204429
user_idpuste223717
resource_idpuste1038
namepusteOgłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
category_idpuste13850
language_idpuste1
shortpusteOgłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
fullpuste

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Semestr letni 2019 Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego – wykłady wraz z laboratoriami w okresie od 30.03.2019 r. do 29.06.2019 r.”

Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiła Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120. Każdy w terminie do dnia 25 marca 2019 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

publishfrompuste2019-03-18 00:00:00
_activepuste1
slugpusteogloszenie-uproszczonej-oferty-realizacji-zadania-publicznego
2019-03-18 13:05:47  Małgorzata Różańska

Pole slug zmieniło wartość z 'ogloszenie-uproszczonej-oferty-realizacji-zadania-publicznego' na '204429_ogloszenie-uproszczonej-oferty-realizacji-zadania-publicznego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugogloszenie-uproszczonej-oferty-realizacji-zadania-publicznego204429_ogloszenie-uproszczonej-oferty-realizacji-zadania-publicznego
2019-03-18 13:05:47  Małgorzata Różańska

Załączono plik 523617

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2031828
user_idpuste223717
fobject_idpuste523617
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste204429
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się