Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-03-22 10:54:06  MONIKA JACHIMIEC

Utworzono artykuł 205991 o nazwie 'VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste205991
user_idpuste2500096
resource_idpuste1038
namepusteVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy
category_idpuste210
language_idpuste1
shortpusteVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy
fullpuste

ZAWIADOMIENIE

 

w dniu 26 marca 2019 r. o godz.1500

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy

 odbędzie się

 VIII  nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

 Porządek obrad :

I.             Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.            Przyjęcie porządku obrad.

III.           Podjęcie uchwał w sprawie:

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

IV.            Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejksiej w Dębicy

Mateusz Cebula

publishfrompuste2019-03-22 00:00:00
_activepuste1
slugpusteviii-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej-w-debicy
2019-03-22 10:54:31  MONIKA JACHIMIEC

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>ZAWIADOMIENIE</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>w dniu 26 marca 2019 r. o godz.15<sup>00</sup></strong></p> <p align="center"> <strong>w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;odbędzie się</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;VIII&nbsp; nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> <strong>&nbsp;Porządek obrad :</strong></p> <p style="margin-left:69.0pt;"> I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> II.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przyjęcie porządku obrad.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> III.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podjęcie uchwał w sprawie:</p> <p style="margin-left:88.5pt;"> <strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.</strong></p> <p style="margin-left:88.5pt;"> <strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.</strong></p> <p style="margin-left:69.0pt;"> IV.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zamknięcie sesji.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Przewodniczący</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Rady Miejksiej w Dębicy</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Mateusz Cebula</p> ' na '<p align="center"> <strong>ZAWIADOMIENIE</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>w dniu 26 marca 2019 r. o godz.15<sup>00</sup></strong></p> <p align="center"> <strong>w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;odbędzie się</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;VIII&nbsp; nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> <strong>&nbsp;Porządek obrad :</strong></p> <p style="margin-left:69.0pt;"> I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> II.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przyjęcie porządku obrad.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> III.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podjęcie uchwał w sprawie:</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:88.5pt;"> <strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.</strong></p> <p style="margin-left:88.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:88.5pt;"> <strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.</strong></p> <p style="margin-left:88.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> IV.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zamknięcie sesji.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Przewodniczący</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Rady Miejksiej w Dębicy</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Mateusz Cebula</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

ZAWIADOMIENIE

 

w dniu 26 marca 2019 r. o godz.1500

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy

 odbędzie się

 VIII  nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

 Porządek obrad :

I.             Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.            Przyjęcie porządku obrad.

III.           Podjęcie uchwał w sprawie:

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

IV.            Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejksiej w Dębicy

Mateusz Cebula

ZAWIADOMIENIE

 

w dniu 26 marca 2019 r. o godz.1500

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy

 odbędzie się

 VIII  nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

 Porządek obrad :

I.             Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.            Przyjęcie porządku obrad.

III.           Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.

 

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

 

IV.            Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejksiej w Dębicy

Mateusz Cebula

2019-03-22 10:54:58  MONIKA JACHIMIEC

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>ZAWIADOMIENIE</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>w dniu 26 marca 2019 r. o godz.15<sup>00</sup></strong></p> <p align="center"> <strong>w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;odbędzie się</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;VIII&nbsp; nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> <strong>&nbsp;Porządek obrad :</strong></p> <p style="margin-left:69.0pt;"> I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> II.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przyjęcie porządku obrad.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> III.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podjęcie uchwał w sprawie:</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:88.5pt;"> <strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.</strong></p> <p style="margin-left:88.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:88.5pt;"> <strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.</strong></p> <p style="margin-left:88.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> IV.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zamknięcie sesji.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Przewodniczący</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Rady Miejksiej w Dębicy</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Mateusz Cebula</p> ' na '<p align="center"> <strong>ZAWIADOMIENIE</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>w dniu 26 marca 2019 r. o godz.15<sup>00</sup></strong></p> <p align="center"> <strong>w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;odbędzie się</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;VIII&nbsp; nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> <strong>&nbsp;Porządek obrad :</strong></p> <p style="margin-left:69.0pt;"> I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> II.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przyjęcie porządku obrad.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> III.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podjęcie uchwał w sprawie:</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:88.5pt;"> <strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.</strong></p> <p style="margin-left:88.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:88.5pt;"> <strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dębica.</strong></p> <p style="margin-left:88.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> IV.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zamknięcie sesji.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Przewodniczący</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Rady Miejksiej w Dębicy</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Mateusz Cebula</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

ZAWIADOMIENIE

 

w dniu 26 marca 2019 r. o godz.1500

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy

 odbędzie się

 VIII  nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

 Porządek obrad :

I.             Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.            Przyjęcie porządku obrad.

III.           Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.

 

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

 

IV.            Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejksiej w Dębicy

Mateusz Cebula

ZAWIADOMIENIE

 

w dniu 26 marca 2019 r. o godz.1500

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy

 odbędzie się

 VIII  nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

 Porządek obrad :

I.             Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.            Przyjęcie porządku obrad.

III.           Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.

 

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta    Dębica.

 

IV.            Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejksiej w Dębicy

Mateusz Cebula

2019-03-22 10:55:35  MONIKA JACHIMIEC

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>ZAWIADOMIENIE</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>w dniu 26 marca 2019 r. o godz.15<sup>00</sup></strong></p> <p align="center"> <strong>w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;odbędzie się</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;VIII&nbsp; nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> <strong>&nbsp;Porządek obrad :</strong></p> <p style="margin-left:69.0pt;"> I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> II.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przyjęcie porządku obrad.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> III.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podjęcie uchwał w sprawie:</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:88.5pt;"> <strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.</strong></p> <p style="margin-left:88.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:88.5pt;"> <strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dębica.</strong></p> <p style="margin-left:88.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> IV.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zamknięcie sesji.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Przewodniczący</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Rady Miejksiej w Dębicy</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Mateusz Cebula</p> ' na '<p align="center"> <strong>ZAWIADOMIENIE</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>w dniu 26 marca 2019 r. o godz.15<sup>00</sup></strong></p> <p align="center"> <strong>w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;odbędzie się</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;VIII&nbsp; nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> <strong>&nbsp;Porządek obrad :</strong></p> <p style="margin-left:69.0pt;"> I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> II.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przyjęcie porządku obrad.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> III.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podjęcie uchwał w sprawie:</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:88.5pt;"> <strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.</strong></p> <p style="margin-left:88.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:88.5pt;"> <strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta </strong></p> <p style="margin-left:88.5pt;"> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dębica.</strong></p> <p style="margin-left:88.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> IV.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zamknięcie sesji.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Przewodniczący</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Rady Miejksiej w Dębicy</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Mateusz Cebula</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

ZAWIADOMIENIE

 

w dniu 26 marca 2019 r. o godz.1500

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy

 odbędzie się

 VIII  nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

 Porządek obrad :

I.             Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.            Przyjęcie porządku obrad.

III.           Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.

 

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta    Dębica.

 

IV.            Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejksiej w Dębicy

Mateusz Cebula

ZAWIADOMIENIE

 

w dniu 26 marca 2019 r. o godz.1500

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy

 odbędzie się

 VIII  nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

 Porządek obrad :

I.             Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.            Przyjęcie porządku obrad.

III.           Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.

 

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta

       Dębica.

 

IV.            Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejksiej w Dębicy

Mateusz Cebula

2019-03-22 10:55:54  MONIKA JACHIMIEC

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>ZAWIADOMIENIE</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>w dniu 26 marca 2019 r. o godz.15<sup>00</sup></strong></p> <p align="center"> <strong>w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;odbędzie się</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;VIII&nbsp; nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> <strong>&nbsp;Porządek obrad :</strong></p> <p style="margin-left:69.0pt;"> I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> II.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przyjęcie porządku obrad.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> III.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podjęcie uchwał w sprawie:</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:88.5pt;"> <strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.</strong></p> <p style="margin-left:88.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:88.5pt;"> <strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta </strong></p> <p style="margin-left:88.5pt;"> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dębica.</strong></p> <p style="margin-left:88.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> IV.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zamknięcie sesji.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Przewodniczący</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Rady Miejksiej w Dębicy</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Mateusz Cebula</p> ' na '<p align="center"> <strong>ZAWIADOMIENIE</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>w dniu 26 marca 2019 r. o godz.15<sup>00</sup></strong></p> <p align="center"> <strong>w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;odbędzie się</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;VIII&nbsp; nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> <strong>&nbsp;Porządek obrad :</strong></p> <p style="margin-left:69.0pt;"> I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> II.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przyjęcie porządku obrad.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> III.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podjęcie uchwał w sprawie:</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:88.5pt;"> <strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.</strong></p> <p style="margin-left:88.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:88.5pt;"> <strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.</strong></p> <p style="margin-left:88.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> IV.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zamknięcie sesji.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Przewodniczący</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Rady Miejksiej w Dębicy</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Mateusz Cebula</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

ZAWIADOMIENIE

 

w dniu 26 marca 2019 r. o godz.1500

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy

 odbędzie się

 VIII  nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

 Porządek obrad :

I.             Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.            Przyjęcie porządku obrad.

III.           Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.

 

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta

       Dębica.

 

IV.            Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejksiej w Dębicy

Mateusz Cebula

ZAWIADOMIENIE

 

w dniu 26 marca 2019 r. o godz.1500

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy

 odbędzie się

 VIII  nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

 Porządek obrad :

I.             Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.            Przyjęcie porządku obrad.

III.           Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.

 

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

 

IV.            Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejksiej w Dębicy

Mateusz Cebula

2019-03-28 11:28:16  MONIKA JACHIMIEC

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>ZAWIADOMIENIE</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>w dniu 26 marca 2019 r. o godz.15<sup>00</sup></strong></p> <p align="center"> <strong>w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;odbędzie się</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;VIII&nbsp; nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> <strong>&nbsp;Porządek obrad :</strong></p> <p style="margin-left:69.0pt;"> I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> II.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przyjęcie porządku obrad.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> III.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podjęcie uchwał w sprawie:</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:88.5pt;"> <strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.</strong></p> <p style="margin-left:88.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:88.5pt;"> <strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.</strong></p> <p style="margin-left:88.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> IV.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zamknięcie sesji.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Przewodniczący</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Rady Miejksiej w Dębicy</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Mateusz Cebula</p> ' na '<p align="center"> <strong>ZAWIADOMIENIE</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>w dniu 26 marca 2019 r. o godz.15<sup>00</sup></strong></p> <p align="center"> <strong>w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;odbędzie się</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;VIII&nbsp; nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> <strong>&nbsp;Porządek obrad :</strong></p> <p style="margin-left:69.0pt;"> I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> II.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przyjęcie porządku obrad.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> III.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podjęcie uchwał w sprawie:</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:88.5pt;"> <strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.</strong></p> <p style="margin-left:88.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:88.5pt;"> <strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.</strong></p> <p style="margin-left:88.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> IV.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zamknięcie sesji.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Przewodniczący</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Rady Miejksiej w Dębicy</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Mateusz Cebula</p> <p style="margin-left: 69pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 69pt;"> <strong><a href="http://api.esesja.pl/posiedzenie8/42956"><span style="font-size:1.125em;">Wyniki głosowań</span></a></strong></p> <p style="margin-left: 69pt;"> <strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=7Cu8smU1LHM"><span style="font-size:1.125em;">Transmisja obrad VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębicy</span></a></strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

ZAWIADOMIENIE

 

w dniu 26 marca 2019 r. o godz.1500

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy

 odbędzie się

 VIII  nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

 Porządek obrad :

I.             Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.            Przyjęcie porządku obrad.

III.           Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.

 

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

 

IV.            Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejksiej w Dębicy

Mateusz Cebula

ZAWIADOMIENIE

 

w dniu 26 marca 2019 r. o godz.1500

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy

 odbędzie się

 VIII  nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

 Porządek obrad :

I.             Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.            Przyjęcie porządku obrad.

III.           Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.

 

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

 

IV.            Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejksiej w Dębicy

Mateusz Cebula

 

Wyniki głosowań

Transmisja obrad VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębicy

2019-03-28 11:29:01  MONIKA JACHIMIEC

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>ZAWIADOMIENIE</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>w dniu 26 marca 2019 r. o godz.15<sup>00</sup></strong></p> <p align="center"> <strong>w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;odbędzie się</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;VIII&nbsp; nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> <strong>&nbsp;Porządek obrad :</strong></p> <p style="margin-left:69.0pt;"> I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> II.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przyjęcie porządku obrad.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> III.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podjęcie uchwał w sprawie:</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:88.5pt;"> <strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.</strong></p> <p style="margin-left:88.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:88.5pt;"> <strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.</strong></p> <p style="margin-left:88.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> IV.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zamknięcie sesji.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Przewodniczący</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Rady Miejksiej w Dębicy</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Mateusz Cebula</p> <p style="margin-left: 69pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 69pt;"> <strong><a href="http://api.esesja.pl/posiedzenie8/42956"><span style="font-size:1.125em;">Wyniki głosowań</span></a></strong></p> <p style="margin-left: 69pt;"> <strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=7Cu8smU1LHM"><span style="font-size:1.125em;">Transmisja obrad VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębicy</span></a></strong></p> ' na '<p align="center"> <strong>ZAWIADOMIENIE</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>w dniu 26 marca 2019 r. o godz.15<sup>00</sup></strong></p> <p align="center"> <strong>w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;odbędzie się</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;VIII&nbsp; nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> <strong>&nbsp;Porządek obrad :</strong></p> <p style="margin-left:69.0pt;"> I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> II.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przyjęcie porządku obrad.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> III.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podjęcie uchwał w sprawie:</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:88.5pt;"> <strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.</strong></p> <p style="margin-left:88.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:88.5pt;"> <strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.</strong></p> <p style="margin-left:88.5pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> IV.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zamknięcie sesji.</p> <p style="margin-left:69.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Przewodniczący</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Rady Miejksiej w Dębicy</p> <p style="margin-left: 69pt; text-align: right;"> Mateusz Cebula</p> <p style="margin-left: 69pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 69pt;"> <strong><a href="http://api.esesja.pl/posiedzenie8/42956"><span style="font-size:1.125em;">Wyniki głosowań</span></a></strong></p> <p style="margin-left: 69pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 69pt;"> <strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=7Cu8smU1LHM"><span style="font-size:1.125em;">Transmisja obrad VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębicy</span></a></strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

ZAWIADOMIENIE

 

w dniu 26 marca 2019 r. o godz.1500

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy

 odbędzie się

 VIII  nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

 Porządek obrad :

I.             Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.            Przyjęcie porządku obrad.

III.           Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.

 

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

 

IV.            Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejksiej w Dębicy

Mateusz Cebula

 

Wyniki głosowań

Transmisja obrad VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębicy

ZAWIADOMIENIE

 

w dniu 26 marca 2019 r. o godz.1500

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy

 odbędzie się

 VIII  nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

 Porządek obrad :

I.             Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.            Przyjęcie porządku obrad.

III.           Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.

 

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

 

IV.            Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejksiej w Dębicy

Mateusz Cebula

 

Wyniki głosowań

 

Transmisja obrad VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębicy

2019-03-28 11:29:01  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 526190

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2052111
user_idpuste2500096
fobject_idpuste526190
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste205991
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-28 11:29:01  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 526191

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2052112
user_idpuste2500096
fobject_idpuste526191
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste205991
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-28 11:29:01  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 526192

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2052113
user_idpuste2500096
fobject_idpuste526192
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste205991
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się