Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-03-25 12:50:48  Aneta Pastusiak

Utworzono artykuł 206471 o nazwie 'Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste206471
user_idpuste2501368
resource_idpuste1038
namepusteOgłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
category_idpuste13850
language_idpuste1
shortpusteOgłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
fullpuste

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Udział w Mistrzostwach Polski Żak Starszy w okresie od 02.04.2019 r. do 08.04.2019 r.”

Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpił Uczniowski Klub Hokejowy Dębica z siedzibą w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19. Każdy w terminie do dnia 01 kwietnia 2019 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

publishfrompuste2019-03-25 00:00:00
_activepuste1
slugpusteogloszenie-uproszczonej-oferty-realizacji-zadania-publicznego
2019-03-25 12:50:48  Aneta Pastusiak

Pole slug zmieniło wartość z 'ogloszenie-uproszczonej-oferty-realizacji-zadania-publicznego' na '206471_ogloszenie-uproszczonej-oferty-realizacji-zadania-publicznego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugogloszenie-uproszczonej-oferty-realizacji-zadania-publicznego206471_ogloszenie-uproszczonej-oferty-realizacji-zadania-publicznego
2019-03-25 13:21:17  Aneta Pastusiak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-03-25 13:24:51  Aneta Pastusiak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-03-25 13:24:51  Aneta Pastusiak

Załączono plik 527224

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2044370
user_idpuste2501368
fobject_idpuste527224
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste206471
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się