Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-03-26 10:44:41  MONIKA JACHIMIEC

Utworzono artykuł 206800 o nazwie 'Projekt uchwały w sprawie powołania Dębickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste206800
user_idpuste2500096
resource_idpuste1038
namepusteProjekt uchwały w sprawie powołania Dębickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
category_idpuste35729
language_idpuste1
shortpusteProjekt uchwały w sprawie powołania Dębickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu złożony przez Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej "Dębicka Rada Seniorów".
fullpuste

Projekt uchwały w sprawie powołania Dębickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu złożony przez Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej "Dębicka Rada Seniorów".

publishfrompuste2019-03-26 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprojekt-uchwaly-w-sprawie-powolania-debickiej-rady-seniorow-i-nadania-jej-statutu
2019-03-26 10:45:50  MONIKA JACHIMIEC

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.125em;">Projekt uchwały w sprawie powołania Dębickiej Rady Senior&oacute;w i nadania jej statutu złożony przez Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej &quot;Dębicka Rada Senior&oacute;w&quot;.</span></p> ' na '<p> <a href="https://debica.bip.gov.pl/fobjects/download/527685/projekt-uchwaly-w-sprawie-powolania-rady-seniorow-pdf.html"><span style="font-size:1.125em;">Projekt uchwały w sprawie powołania Dębickiej Rady Senior&oacute;w i nadania jej statutu złożony przez Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej &quot;Dębicka Rada Senior&oacute;w&quot;.</span></a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Projekt uchwały w sprawie powołania Dębickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu złożony przez Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej "Dębicka Rada Seniorów".

Projekt uchwały w sprawie powołania Dębickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu złożony przez Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej "Dębicka Rada Seniorów".

2019-03-26 10:45:50  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 527685

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2045786
user_idpuste2500096
fobject_idpuste527685
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste206800
_attachmentpuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się