Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-04-05 08:19:34  MONIKA JACHIMIEC

Utworzono artykuł 210004 o nazwie 'Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w Dębicy'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste210004
user_idpuste2500096
resource_idpuste1038
namepustePorządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w Dębicy
category_idpuste210
language_idpuste1
shortpusteIX sesja Rady Miejskiej w Dębicy
fullpuste

 

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz.900

w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 odbędzie się

IX sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

Porządek obrad :

I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.    Przyjęcie porządku obrad.

III.   Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

2.    Zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie byłego poligonu w Straszęcinie”.

3.    Przeznaczenia środków w budżecie 2019 roku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu ulic Ludowej oraz Paderewskiego w Dębicy”.

4.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.

5.    Nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Dębica.

6.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Rzeszowskiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na rzecz użytkownika wieczystego.

7.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Żeromskiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

8.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy

Żołędziowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

9.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy

Zimowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

10.Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy

Kosynierów Racławickich w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

11.Ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów sportowo – rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy.

12.Zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.

 

IV.  Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

V.    Interpelacje i zapytania radnych.

VI.  Wnioski radnych.

VII.Sprawy różne.

VIII.              Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

mgr inż. Mateusz Cebula

publishfrompuste2019-04-05 00:00:00
_activepuste1
slugpusteporzadek-obrad-ix-sesji-rady-miejskiej-w-debicy
2019-04-05 09:35:12  MONIKA JACHIMIEC
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-04-05 09:41:04  MONIKA JACHIMIEC
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-04-08 08:03:29  MONIKA JACHIMIEC
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-04-08 14:51:12  MONIKA JACHIMIEC
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-04-15 15:12:27  MONIKA JACHIMIEC

Zmieniono nazwę z 'Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w Dębicy' na 'IX sesja Rady Miejskiej w Dębicy'

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>ZAWIADOMIENIE</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;W dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz.9<sup>00</sup></strong></p> <p align="center"> <strong>w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;odbędzie się</strong></p> <p align="center"> <strong>IX sesja Rady Miejskiej w Dębicy</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Porządek obrad :</strong></p> <p style="margin-left:39.3pt;"> I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> II.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przyjęcie porządku obrad.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> III.&nbsp;&nbsp; Podjęcie uchwał w sprawie:</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zaciągnięcia kredytu długoterminowego.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. &bdquo;Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie byłego poligonu w Straszęcinie&rdquo;.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przeznaczenia środk&oacute;w w budżecie 2019 roku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. &bdquo;Przebudowa ciągu ulic Ludowej oraz Paderewskiego w&nbsp;Dębicy&rdquo;.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Dębica.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Rzeszowskiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na rzecz użytkownika wieczystego.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Żeromskiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy</p> <p style="margin-left:70.8pt;"> Żołędziowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy</p> <p style="margin-left:70.8pt;"> Zimowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 10.Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy</p> <p style="margin-left:70.8pt;"> Kosynier&oacute;w Racławickich w&nbsp;Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 11.Ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiekt&oacute;w sportowo &ndash; rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 12.Zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> IV.&nbsp; Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> V.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Interpelacje i zapytania radnych.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> VI.&nbsp; Wnioski radnych.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> VII.Sprawy r&oacute;żne.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> VIII.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zamknięcie sesji.</p> <p align="center" style="margin-left:318.65pt;"> &nbsp;</p> <p align="center" style="margin-left:318.65pt;"> <strong><em>Przewodniczący</em></strong></p> <p align="center" style="margin-left:318.65pt;"> <strong><em>Rady Miejskiej w Dębicy</em></strong></p> <p align="center" style="margin-left:318.65pt;"> <strong><em>mgr inż. Mateusz Cebula</em></strong></p> ' na '<p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>ZAWIADOMIENIE</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;W dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz.9<sup>00</sup></strong></p> <p align="center"> <strong>w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;odbędzie się</strong></p> <p align="center"> <strong>IX sesja Rady Miejskiej w Dębicy</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Porządek obrad :</strong></p> <p style="margin-left:39.3pt;"> I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> II.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przyjęcie porządku obrad.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> III.&nbsp;&nbsp; Podjęcie uchwał w sprawie:</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zaciągnięcia kredytu długoterminowego.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. &bdquo;Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie byłego poligonu w Straszęcinie&rdquo;.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przeznaczenia środk&oacute;w w budżecie 2019 roku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. &bdquo;Przebudowa ciągu ulic Ludowej oraz Paderewskiego w&nbsp;Dębicy&rdquo;.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Dębica.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Rzeszowskiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na rzecz użytkownika wieczystego.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Żeromskiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy</p> <p style="margin-left:70.8pt;"> Żołędziowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy</p> <p style="margin-left:70.8pt;"> Zimowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 10.Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy</p> <p style="margin-left:70.8pt;"> Kosynier&oacute;w Racławickich w&nbsp;Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 11.Ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiekt&oacute;w sportowo &ndash; rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 12.Zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> IV.&nbsp; Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> V.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Interpelacje i zapytania radnych.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> VI.&nbsp; Wnioski radnych.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> VII.Sprawy r&oacute;żne.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> VIII.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zamknięcie sesji.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> <span style="font-size:1.25em;"><strong><a href="http://api.esesja.pl/posiedzenie8/44179">Wyniki głosowań</a></strong></span></p> <p style="margin-left:39.3pt;"> <span style="font-size:1.25em;"><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=ib6b6clfZYw">Transmisja obrad IX sesji Rady Miejskiej w Dębicy</a></strong></span></p> <p align="center" style="margin-left:318.65pt;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePorządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w DębicyIX sesja Rady Miejskiej w Dębicy
full

 

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz.900

w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 odbędzie się

IX sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

Porządek obrad :

I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.    Przyjęcie porządku obrad.

III.   Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

2.    Zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie byłego poligonu w Straszęcinie”.

3.    Przeznaczenia środków w budżecie 2019 roku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu ulic Ludowej oraz Paderewskiego w Dębicy”.

4.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.

5.    Nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Dębica.

6.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Rzeszowskiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na rzecz użytkownika wieczystego.

7.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Żeromskiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

8.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy

Żołędziowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

9.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy

Zimowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

10.Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy

Kosynierów Racławickich w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

11.Ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów sportowo – rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy.

12.Zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.

 

IV.  Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

V.    Interpelacje i zapytania radnych.

VI.  Wnioski radnych.

VII.Sprawy różne.

VIII.              Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

mgr inż. Mateusz Cebula

 

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz.900

w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 odbędzie się

IX sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

Porządek obrad :

I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.    Przyjęcie porządku obrad.

III.   Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

2.    Zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie byłego poligonu w Straszęcinie”.

3.    Przeznaczenia środków w budżecie 2019 roku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu ulic Ludowej oraz Paderewskiego w Dębicy”.

4.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.

5.    Nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Dębica.

6.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Rzeszowskiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na rzecz użytkownika wieczystego.

7.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Żeromskiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

8.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy

Żołędziowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

9.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy

Zimowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

10.Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy

Kosynierów Racławickich w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

11.Ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów sportowo – rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy.

12.Zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.

 

IV.  Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

V.    Interpelacje i zapytania radnych.

VI.  Wnioski radnych.

VII.Sprawy różne.

VIII.              Zamknięcie sesji.

 

 

Wyniki głosowań

Transmisja obrad IX sesji Rady Miejskiej w Dębicy

 

2019-04-15 15:14:03  MONIKA JACHIMIEC

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>ZAWIADOMIENIE</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;W dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz.9<sup>00</sup></strong></p> <p align="center"> <strong>w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;odbędzie się</strong></p> <p align="center"> <strong>IX sesja Rady Miejskiej w Dębicy</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Porządek obrad :</strong></p> <p style="margin-left:39.3pt;"> I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> II.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przyjęcie porządku obrad.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> III.&nbsp;&nbsp; Podjęcie uchwał w sprawie:</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zaciągnięcia kredytu długoterminowego.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. &bdquo;Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie byłego poligonu w Straszęcinie&rdquo;.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przeznaczenia środk&oacute;w w budżecie 2019 roku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. &bdquo;Przebudowa ciągu ulic Ludowej oraz Paderewskiego w&nbsp;Dębicy&rdquo;.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Dębica.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Rzeszowskiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na rzecz użytkownika wieczystego.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Żeromskiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy</p> <p style="margin-left:70.8pt;"> Żołędziowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy</p> <p style="margin-left:70.8pt;"> Zimowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 10.Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy</p> <p style="margin-left:70.8pt;"> Kosynier&oacute;w Racławickich w&nbsp;Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 11.Ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiekt&oacute;w sportowo &ndash; rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 12.Zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> IV.&nbsp; Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> V.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Interpelacje i zapytania radnych.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> VI.&nbsp; Wnioski radnych.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> VII.Sprawy r&oacute;żne.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> VIII.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zamknięcie sesji.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> <span style="font-size:1.25em;"><strong><a href="http://api.esesja.pl/posiedzenie8/44179">Wyniki głosowań</a></strong></span></p> <p style="margin-left:39.3pt;"> <span style="font-size:1.25em;"><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=ib6b6clfZYw">Transmisja obrad IX sesji Rady Miejskiej w Dębicy</a></strong></span></p> <p align="center" style="margin-left:318.65pt;"> &nbsp;</p> ' na '<p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>ZAWIADOMIENIE</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;W dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz.9<sup>00</sup></strong></p> <p align="center"> <strong>w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;odbędzie się</strong></p> <p align="center"> <strong>IX sesja Rady Miejskiej w Dębicy</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Porządek obrad :</strong></p> <p style="margin-left:39.3pt;"> I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> II.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przyjęcie porządku obrad.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> III.&nbsp;&nbsp; Podjęcie uchwał w sprawie:</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zaciągnięcia kredytu długoterminowego.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. &bdquo;Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie byłego poligonu w Straszęcinie&rdquo;.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przeznaczenia środk&oacute;w w budżecie 2019 roku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. &bdquo;Przebudowa ciągu ulic Ludowej oraz Paderewskiego w&nbsp;Dębicy&rdquo;.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Dębica.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Rzeszowskiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na rzecz użytkownika wieczystego.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Żeromskiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy</p> <p style="margin-left:70.8pt;"> Żołędziowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy</p> <p style="margin-left:70.8pt;"> Zimowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 10.Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy</p> <p style="margin-left:70.8pt;"> Kosynier&oacute;w Racławickich w&nbsp;Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 11.Ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiekt&oacute;w sportowo &ndash; rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 12.Zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> IV.&nbsp; Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> V.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Interpelacje i zapytania radnych.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> VI.&nbsp; Wnioski radnych.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> VII.Sprawy r&oacute;żne.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> VIII.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zamknięcie sesji.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> <span style="font-size:1.25em;"><strong><a href="http://api.esesja.pl/posiedzenie8/44179">Wyniki głosowań</a></strong></span></p> <p style="margin-left:39.3pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> <span style="font-size:1.25em;"><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=ib6b6clfZYw">Transmisja obrad IX sesji Rady Miejskiej w Dębicy</a></strong></span></p> <p align="center" style="margin-left:318.65pt;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz.900

w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 odbędzie się

IX sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

Porządek obrad :

I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.    Przyjęcie porządku obrad.

III.   Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

2.    Zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie byłego poligonu w Straszęcinie”.

3.    Przeznaczenia środków w budżecie 2019 roku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu ulic Ludowej oraz Paderewskiego w Dębicy”.

4.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.

5.    Nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Dębica.

6.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Rzeszowskiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na rzecz użytkownika wieczystego.

7.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Żeromskiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

8.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy

Żołędziowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

9.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy

Zimowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

10.Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy

Kosynierów Racławickich w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

11.Ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów sportowo – rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy.

12.Zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.

 

IV.  Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

V.    Interpelacje i zapytania radnych.

VI.  Wnioski radnych.

VII.Sprawy różne.

VIII.              Zamknięcie sesji.

 

 

Wyniki głosowań

Transmisja obrad IX sesji Rady Miejskiej w Dębicy

 

 

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz.900

w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 odbędzie się

IX sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

Porządek obrad :

I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.    Przyjęcie porządku obrad.

III.   Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

2.    Zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie byłego poligonu w Straszęcinie”.

3.    Przeznaczenia środków w budżecie 2019 roku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu ulic Ludowej oraz Paderewskiego w Dębicy”.

4.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.

5.    Nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Dębica.

6.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Rzeszowskiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na rzecz użytkownika wieczystego.

7.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Żeromskiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

8.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy

Żołędziowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

9.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy

Zimowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

10.Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy

Kosynierów Racławickich w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

11.Ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów sportowo – rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy.

12.Zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.

 

IV.  Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

V.    Interpelacje i zapytania radnych.

VI.  Wnioski radnych.

VII.Sprawy różne.

VIII.              Zamknięcie sesji.

 

 

Wyniki głosowań

 

Transmisja obrad IX sesji Rady Miejskiej w Dębicy

 

2019-04-15 15:14:03  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 533895

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2083558
user_idpuste2500096
fobject_idpuste533895
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste210004
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-15 15:14:03  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 533896

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2083559
user_idpuste2500096
fobject_idpuste533896
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste210004
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-15 15:14:03  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 533897

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2083560
user_idpuste2500096
fobject_idpuste533897
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste210004
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-15 15:14:03  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 533898

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2083561
user_idpuste2500096
fobject_idpuste533898
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste210004
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-15 15:14:03  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 533899

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2083562
user_idpuste2500096
fobject_idpuste533899
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste210004
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-15 15:14:03  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 533901

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2083563
user_idpuste2500096
fobject_idpuste533901
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste210004
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-15 15:14:03  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 533902

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2083564
user_idpuste2500096
fobject_idpuste533902
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste210004
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-15 15:14:03  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 533903

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2083565
user_idpuste2500096
fobject_idpuste533903
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste210004
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-15 15:14:03  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 533904

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2083566
user_idpuste2500096
fobject_idpuste533904
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste210004
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-15 15:14:03  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 533905

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2083567
user_idpuste2500096
fobject_idpuste533905
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste210004
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-15 15:14:03  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 533906

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2083568
user_idpuste2500096
fobject_idpuste533906
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste210004
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-15 15:14:03  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 533952

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2083569
user_idpuste2500096
fobject_idpuste533952
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste210004
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-15 15:14:03  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 534603

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2083570
user_idpuste2500096
fobject_idpuste534603
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste210004
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się