Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-10 15:12:57  lidiamatlok lidiamatlok

Utworzono artykuł 221429 o nazwie 'Zarządzenie Nr 144/2019 z dnia 9 maja 2019 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste221429
user_idpuste1579903
resource_idpuste1038
namepusteZarządzenie Nr 144/2019 z dnia 9 maja 2019 r.
category_idpuste32856
language_idpuste1
shortpusteZarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursowej do spraw przyznawania okresowych stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Miasta Dębica w 2019 roku
fullpuste

Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursowej do spraw przyznawania okresowych stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Miasta Dębica w 2019 roku

publishfrompuste2019-05-10 00:00:00
_activepuste1
slugpustezarzadzenie-nr-144-2019-z-dnia-9-maja-2019-r
2019-05-10 15:12:57  lidiamatlok lidiamatlok

Załączono plik 556629

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2136261
user_idpuste1579903
fobject_idpuste556629
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste221429
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się