Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-14 12:17:03  mareklorek mareklorek

Utworzono artykuł 222594 o nazwie 'Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste222594
user_idpuste1472979
resource_idpuste1038
namepusteWykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
category_idpuste13837
language_idpuste1
shortpusteWykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - ul. Rzeszowska 26/2U
fullpuste

W y k a z  Nr  GK.6840.2.12.2018

        z dnia 14 maja 2019 r.

obejmujący przeznaczony do sprzedaży lokal usługowy nr 2U wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu – dz. nr ewid. 1162/1 obr.4 miasta Dębica  przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położony w budynku przy ulicy Rzeszowskiej 26 w Dębicy (obręb 4) stanowiący własność Gminy Miasta Dębica.

publishfrompuste2019-05-14 00:00:00
_activepuste1
slugpustewykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-drodze-bezprzetargowej
2019-05-14 12:17:03  mareklorek mareklorek

Pole slug zmieniło wartość z 'wykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-drodze-bezprzetargowej' na '222594_wykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-drodze-bezprzetargowej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugwykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-drodze-bezprzetargowej222594_wykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-drodze-bezprzetargowej
2019-05-14 12:17:03  mareklorek mareklorek

Załączono plik 559001

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2143366
user_idpuste1472979
fobject_idpuste559001
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste222594
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się