Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-15 09:17:13  MONIKA JACHIMIEC

Utworzono artykuł 222978 o nazwie 'Interpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 15 maja 2019 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste222978
user_idpuste2500096
resource_idpuste1038
namepusteInterpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 15 maja 2019 r.
category_idpuste31702
language_idpuste1
shortpusteInterpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie utworzenia i zapełnienia stanowiska dyrektora ds. rozwoju w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o.
fullpuste

Interpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie utworzenia i zapełnienia stanowiska dyrektora ds. rozwoju w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o.

publishfrompuste2019-05-15 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinterpelacja-przewodniczacego-rady-miejskiej-z-dnia-15-maja-2019-r
2019-05-15 09:17:46  MONIKA JACHIMIEC

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.125em;">Interpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie utworzenia i zapełnienia stanowiska dyrektora ds. rozwoju w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o.</span></p> ' na '<p> <a href="https://debica.bip.gov.pl/fobjects/download/559781/interpelacja-15-05-2019-r-wodociagi-pdf.html"><span style="font-size:1.125em;">Interpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie utworzenia i zapełnienia stanowiska dyrektora ds. rozwoju w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o.</span></a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Interpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie utworzenia i zapełnienia stanowiska dyrektora ds. rozwoju w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o.

Interpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie utworzenia i zapełnienia stanowiska dyrektora ds. rozwoju w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o.

2019-05-27 08:02:35  MONIKA JACHIMIEC

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="https://debica.bip.gov.pl/fobjects/download/559781/interpelacja-15-05-2019-r-wodociagi-pdf.html"><span style="font-size:1.125em;">Interpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie utworzenia i zapełnienia stanowiska dyrektora ds. rozwoju w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o.</span></a></p> ' na '<p> <a href="https://debica.bip.gov.pl/fobjects/download/559781/interpelacja-15-05-2019-r-wodociagi-pdf.html"><span style="font-size:1.125em;">Interpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie utworzenia i zapełnienia stanowiska dyrektora ds. rozwoju w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o.</span></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Odpowiedź Burmistrza Miasta na interpelację</span></p> '

Podgląd
2019-05-27 08:03:11  MONIKA JACHIMIEC

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="https://debica.bip.gov.pl/fobjects/download/559781/interpelacja-15-05-2019-r-wodociagi-pdf.html"><span style="font-size:1.125em;">Interpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie utworzenia i zapełnienia stanowiska dyrektora ds. rozwoju w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o.</span></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Odpowiedź Burmistrza Miasta na interpelację</span></p> ' na '<p> <a href="https://debica.bip.gov.pl/fobjects/download/559781/interpelacja-15-05-2019-r-wodociagi-pdf.html"><span style="font-size:1.125em;">Interpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie utworzenia i zapełnienia stanowiska dyrektora ds. rozwoju w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o.</span></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://debica.bip.gov.pl/fobjects/download/566852/interpelacja-15-05-2019-r-wodociagi-odp-pdf.html"><span style="font-size:1.125em;">Odpowiedź Burmistrza Miasta na interpelację</span></a></p> '

Podgląd
2019-05-30 08:37:41  MONIKA JACHIMIEC

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="https://debica.bip.gov.pl/fobjects/download/559781/interpelacja-15-05-2019-r-wodociagi-pdf.html"><span style="font-size:1.125em;">Interpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie utworzenia i zapełnienia stanowiska dyrektora ds. rozwoju w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o.</span></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://debica.bip.gov.pl/fobjects/download/566852/interpelacja-15-05-2019-r-wodociagi-odp-pdf.html"><span style="font-size:1.125em;">Odpowiedź Burmistrza Miasta na interpelację</span></a></p> ' na '<p> <a href="https://debica.bip.gov.pl/fobjects/download/559781/interpelacja-15-05-2019-r-wodociagi-pdf.html"><span style="font-size:1.125em;">Interpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie utworzenia i zapełnienia stanowiska dyrektora ds. rozwoju w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o.</span></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://debica.bip.gov.pl/fobjects/download/566852/interpelacja-15-05-2019-r-wodociagi-odp-pdf.html"><span style="font-size:1.125em;">Odpowiedź Burmistrza Miasta na interpelację</span></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Odpowiedź Prezesa Zarządu Wodociąg&oacute;w Dębickich Sp. z o.o. na interpelację</span></p> '

Podgląd
2019-05-30 08:40:02  MONIKA JACHIMIEC

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="https://debica.bip.gov.pl/fobjects/download/559781/interpelacja-15-05-2019-r-wodociagi-pdf.html"><span style="font-size:1.125em;">Interpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie utworzenia i zapełnienia stanowiska dyrektora ds. rozwoju w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o.</span></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://debica.bip.gov.pl/fobjects/download/566852/interpelacja-15-05-2019-r-wodociagi-odp-pdf.html"><span style="font-size:1.125em;">Odpowiedź Burmistrza Miasta na interpelację</span></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Odpowiedź Prezesa Zarządu Wodociąg&oacute;w Dębickich Sp. z o.o. na interpelację</span></p> ' na '<p> <a href="https://debica.bip.gov.pl/fobjects/download/559781/interpelacja-15-05-2019-r-wodociagi-pdf.html"><span style="font-size:1.125em;">Interpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie utworzenia i zapełnienia stanowiska dyrektora ds. rozwoju w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o.</span></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://debica.bip.gov.pl/fobjects/download/566852/interpelacja-15-05-2019-r-wodociagi-odp-pdf.html"><span style="font-size:1.125em;">Odpowiedź Burmistrza Miasta na interpelację</span></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://debica.bip.gov.pl/fobjects/download/569464/interpelacja-15-05-2019-r-wodociagi-odp-ze-spolki-pdf.html"><span style="font-size:1.125em;">Odpowiedź Prezesa Zarządu Wodociąg&oacute;w Dębickich Sp. z o.o. na interpelację</span></a></p> '

Podgląd
2019-05-30 08:40:02  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 559781

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2180939
user_idpuste2500096
fobject_idpuste559781
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste222978
_attachmentpuste1
2019-05-30 08:40:02  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 566852

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2180940
user_idpuste2500096
fobject_idpuste566852
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste222978
_attachmentpuste1
2019-05-30 08:40:02  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 569464

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2180941
user_idpuste2500096
fobject_idpuste569464
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste222978
_attachmentpuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się