Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-16 09:30:00  MONIKA JACHIMIEC

Utworzono artykuł 223446 o nazwie 'Składy Obwodowych Komisji Wyborczych z przewodniczącymi i zastępcami'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste223446
user_idpuste2500096
resource_idpuste1038
namepusteSkłady Obwodowych Komisji Wyborczych z przewodniczącymi i zastępcami
category_idpuste36296
language_idpuste1
shortpusteSkłady Obwodowych Komisji Wyborczych z przewodniczącymi i zastępcami
fullpuste

SKŁADY OKW

publishfrompuste2019-05-16 00:00:00
_activepuste1
slugpustesklady-obwodowych-komisji-wyborczych-z-przewodniczacymi-i-zastepcami
2019-05-16 09:30:00  MONIKA JACHIMIEC

Pole slug zmieniło wartość z 'sklady-obwodowych-komisji-wyborczych-z-przewodniczacymi-i-zastepcami' na '223446_sklady-obwodowych-komisji-wyborczych-z-przewodniczacymi-i-zastepcami'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugsklady-obwodowych-komisji-wyborczych-z-przewodniczacymi-i-zastepcami223446_sklady-obwodowych-komisji-wyborczych-z-przewodniczacymi-i-zastepcami
2019-05-16 09:30:37  MONIKA JACHIMIEC

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.25em;">SKŁADY OKW</span></p> ' na '<p> <strong><a href="https://debica.bip.gov.pl/fobjects/download/560710/sklad_komisji_obwodowych-z-przewodniczacymi-pdf.html"><span style="font-size:1.25em;">SKŁADY OKW</span></a></strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

SKŁADY OKW

SKŁADY OKW

2019-05-16 11:10:43  MONIKA JACHIMIEC
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-05-16 11:11:18  MONIKA JACHIMIEC

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong><a href="https://debica.bip.gov.pl/fobjects/download/560710/sklad_komisji_obwodowych-z-przewodniczacymi-pdf.html"><span style="font-size:1.25em;">SKŁADY OKW</span></a></strong></p> ' na '<p> <strong><a href="https://debica.bip.gov.pl/fobjects/download/560911/informacja-aktualne_sklady_obkw_20190516_1103-pdf.html"><span style="font-size:1.25em;">SKŁADY OKW</span></a></strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

SKŁADY OKW

SKŁADY OKW

2019-05-16 11:11:18  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 560911

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2149312
user_idpuste2500096
fobject_idpuste560911
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste223446
_attachmentpuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się