Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-17 14:16:45  marcinjaroslawski marcinjaroslawski

Utworzono artykuł 224143 o nazwie 'Obwieszczenie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste224143
user_idpuste1546607
resource_idpuste1038
namepusteObwieszczenie
category_idpuste13845
language_idpuste1
shortpusteObwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na działce położonej przy ul. Cmentarnej 63
fullpuste

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. sosna rosnących na działce nr 34/14 obr 3 m. Dębica, położonej przy ul. Cmentarnej 63

publishfrompuste2019-05-17 00:00:00
_activepuste1
slugpusteobwieszczenie
2019-05-17 14:16:45  marcinjaroslawski marcinjaroslawski

Pole slug zmieniło wartość z 'obwieszczenie' na '224143_obwieszczenie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugobwieszczenie224143_obwieszczenie
2019-05-17 14:16:45  marcinjaroslawski marcinjaroslawski

Załączono plik 562436

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2155179
user_idpuste1546607
fobject_idpuste562436
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste224143
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się