2016-03-10

Władze Miasta

BURMISTRZ MIASTA

 

Burmistrz Miasta

 

mgr Mariusz Szewczyk

tel. 14 683 81 60

fax 14 683 81 61

Przyjmowanie mieszkańców:    

czwartki godz. 9 - 13


 

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

 

Zastępca Burmistrza

 

mgr Maciej Małozięć

tel. 14 683 81 04

fax 14 683 81 62

Przyjmowanie mieszkańców:    

czwartki  godz. 9 - 13


 

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

 

Zastępca Burmistrza

 

mgr inż. architekt Jerzy Sieradzki

tel. 14 683 81 04

fax 14 683 81 62

Przyjmowanie mieszkańców:    

czwartki  godz. 9 - 13

 


 

SEKRETARZ MIASTA

 

Sekretarz Miasta

 

mgr Wioletta Hadowska

tel. 14 683 81 08

fax 14 683 81 10


 

SKARBNIK MIASTA

 

Skarbnik Miasta

 

mgr Anna Puzio

tel. 014 683 81 09

fax 014 683 81 10


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się