2017-01-30

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta Dębicy w 2017 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszonym Zarządzeniem Nr 21/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 20 stycznia 2017 r.

Załączniki

  ogloszenie.pdf 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz