Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 27
kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na
posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 9
17.05.2019 więcej
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych z przewodniczącymi i zastępcami
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych z przewodniczącymi i
zastępcami
16.05.2019 więcej
Informacja o pierwszych posiedzeniach Obwodowych Komisji Wyborczych
Informacja o pierwszych posiedzeniach Obwodowych Komisji
Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 26 maja 2019 r.
09.05.2019 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 6 maja 2019 r.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 6 maja
2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26
maja 2019 r.
07.05.2019 więcej
Ogłoszenie Wydziału Spraw Obywatelskich
Ogłoszenie Wydziału Spraw Obywatelskich o sporządzeniu spisów
wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego
06.05.2019 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 26 kwietnia 2019 r.
Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 26 kwietnia 2019 r. o
losowaniu
26.04.2019 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie w sprawie możliwości głosowania przez
pełnomocnika oraz głosowania korespondencyjnego
25.04.2019 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 18 kwietnia 2019 r.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 18 kwietnia 2019
r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez pelnomocnika w wyborach do
Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.
18.04.2019 więcej
Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej - OKW
Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej - OKW
10.04.2019 więcej
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 9 kwietnia 2019 r.
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 9
kwietnia 2019 r.
10.04.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się