Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16 września 2019 r.
Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16
września 2019 r. w sprawie możliwości dokonania przez komitety
wyborcze dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji
wyborczych
16.09.2019 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 4 września 2019 r.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 4 września 2019
r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przrz przezpełnomocnika w
wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
06.09.2019 więcej
Głosowanie przez pełnomocnika i głosowanie korespondencyjne
Ogłoszenie w sprawie głosowania przez pełnomocnika i
głosowania korespondencyjnego
06.09.2019 więcej
Ogłoszenie o dopisaniu do spisu wyborców
Ogłoszenie o dopisaniu do spisu wyborców
05.09.2019 więcej
Ogłoszenie o zaświadczeniu do głosowania
Ogłoszenie o zaświadczeniu do głosowania
05.09.2019 więcej
Postanowienie Nr 292/2019 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 26 sierpnia 2019 r.
Postanowienie Nr 292/2019 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z
dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie
podziału Miasta Dębicy na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
04.09.2019 więcej
Postanowienie Nr 286/2019 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 26 sierpnia 2019 r.
Postanowienie Nr 286/2019 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z
dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów
głosowania w Mieście Dębica w wyborach do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13
października 2019 r.
04.09.2019 więcej
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 26
sierpnia 2019 r.
27.08.2019 więcej
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia
2019 r. o okręgach wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13
października 2019 r.
21.08.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się