Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca
2020 r.
30.06.2020 więcej
Informacja o wydaniu zaświadczenia o prawie do głosowania
Informacja o wydaniu zaświadczenia o prawie do głosowania
29.06.2020 więcej
Informacja o możliwości dopisania do spisu wyborców
Informacja o możliwości dopisania do spisu wyborców
29.06.2020 więcej
Głosowanie korespondencyjne
Informacja o głosowaniu korespondencyjnym w wyborze Prezydenta
RP
29.06.2020 więcej
Głosowanie przez pełnomocnika
Informacja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w wyborach
Prezydenta RP
29.06.2020 więcej
Szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych - MATERIAŁY
Szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych - MATERIAŁY
19.06.2020 więcej
Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28
czerwca 2020 r.
19.06.2020 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 15
czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
16.06.2020 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 12 czerwca 2020 r.
Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 12 czerwca
2020 r. o dokonaniu dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW i
losowaniu
12.06.2020 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 10 czerwca 2020 r.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 10 czerwca 2020 r. o
numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach
Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
12.06.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się