Lista artykułów

Nazwa artykułu
Podział Gminy Miasta Dębica na stałe obwody głosowania
Uchwała Nr XLVIII/511/2018 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 16
kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Dębica na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych
11.05.2018 więcej
Podział Gminy Miasta Dębica na okręgi wyborcze
Uchwała Nr XLVII/499/2018 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26
marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Dębica na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym
11.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 28/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2018 r.
Zarządzenie Nr 28/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 lutego
2018 r. o zmianie zarządzenia Nr 19/18 Wojewody Podkarpackiego z
dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych
wybieranych do rad powiatów na terenie województwa
podkarpackiego
05.03.2018 więcej
Zarządzenie nr 20/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r.
Zarządzenie nr 20/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego
2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
28.02.2018 więcej
Zarządzenie nr 19/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r.
Zarządzenie nr 19/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego
2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad
powiatów na terenie województwa podkarpackiego
28.02.2018 więcej
Zarządzenie nr 18/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r.
Zarządzenie nr 18/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego
2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad
gmin na terenie województwa podkarpackiego
28.02.2018 więcej
Informacja z dnia 22 lutego 2018r. o liczbie urzędników wyborczych
Informacja z dnia 22 lutego 2018r. o liczbie urzędników
wyborczych
26.02.2018 więcej
INFORMACJA PRASOWA
INFORMACJA PRASOWA
16.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się