Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 5 listopada 2018 r.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 5
listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23
października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego
07.11.2018 więcej
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 22 października 2018 r.
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 22
października 2018 r.
26.10.2018 więcej
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 23 października 2018 r.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 23
października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego
24.10.2018 więcej
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 23 października 2018 r.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 23
października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze
województwa podkarpackiego
24.10.2018 więcej
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych z przewodniczącymi i zastępcami
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych z przewodniczącymi i
zastępcami
10.10.2018 więcej
Ogłoszenie o sporządzeniu spisów wyborców
Ogłoszenie o sporządzeniu spisów wyborcóww wyborach do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.
Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
09.10.2018 więcej
Informacja o spotkaniu członków obwodowych komisji wyborczych w dniu 4 października 2018 r.
Informacja o spotkaniu członków obwodowych komisji wyborczych w
dniu 4 października 2018 r.
02.10.2018 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 1 października 2018 r.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 1
października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
02.10.2018 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018 r.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24
września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji
Wyborczej w Rzeszowie
01.10.2018 więcej
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 28 września 2018 r.
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 28
września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na
radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Dębicy zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r.
01.10.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się