2016-06-09

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dębicy 2016

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22 sierpnia 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dębicy przeprowadzonych w dniu 21 sierpnia 2016 r.

 

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy 02.08. - 19.08.2016 r.

 

Uchwała Nr 6/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości składu obwodowej komisji wyborczej nr 16 i pełnionych w niej funkcji do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dębicy w dniu 21 sierpnia 2016 r.

 

Uchwała Nr 5/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Dębicy okręg Nr 16 zarządzonych na dzień 21 sierpnia 2016 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dębica z dnia 22 lipca 2016 r. o numerze i granicy obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Dębicy zarządzonych na dzień 21 sierpnia 2016 r.

 

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy 25 - 27.07.2016 r.

 

Informacja o wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Dębicy zarządzonych na dzień 21 sierpnia 2016 r.

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 18 lipca 2016 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Dębicy w okręgu nr 16 zarządzonych na dzień 21 sierpnia 2016 r.

 

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy 18 - 22.07.2016 r.

 

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy w sprawie terminu losowania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Dębicy zarządzonych na dzień 21 sierpnia 2016 r.

 

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy 11-15.07.2016 r.

 

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie w sprawie wygaszenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Dębicy w okręgu nr 16.

 

Zarządzenie nr 96/2016 Wojewody Podkarpackiego.

 

Informacja Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30 maja 2016.

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 25 maja 2016 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 3 czerwca 2016.

 


 

Dokumenty związane z wyznaczonymi na 21 sierpnia wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Dębicy.

 

Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Dębicy

 

Druk udzielenia poparcia liście kandydatów na radnych

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

 

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu

 
Oświadczenie  o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu
 
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach
 
Zgłoszenie kandydata na członka komisji  wyborczej
 
Oświadczenie