2016-06-09

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dębicy 2016

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22 sierpnia 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dębicy przeprowadzonych w dniu 21 sierpnia 2016 r.

 

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy 02.08. - 19.08.2016 r.

 

Uchwała Nr 6/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości składu obwodowej komisji wyborczej nr 16 i pełnionych w niej funkcji do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dębicy w dniu 21 sierpnia 2016 r.

 

Uchwała Nr 5/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Dębicy okręg Nr 16 zarządzonych na dzień 21 sierpnia 2016 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dębica z dnia 22 lipca 2016 r. o numerze i granicy obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Dębicy zarządzonych na dzień 21 sierpnia 2016 r.

 

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy 25 - 27.07.2016 r.

 

Informacja o wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Dębicy zarządzonych na dzień 21 sierpnia 2016 r.

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 18 lipca 2016 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Dębicy w okręgu nr 16 zarządzonych na dzień 21 sierpnia 2016 r.

 

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy 18 - 22.07.2016 r.

 

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy w sprawie terminu losowania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Dębicy zarządzonych na dzień 21 sierpnia 2016 r.

 

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy 11-15.07.2016 r.

 

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Dębicy.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie w sprawie wygaszenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Dębicy w okręgu nr 16.

 

Zarządzenie nr 96/2016 Wojewody Podkarpackiego.

 

Informacja Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30 maja 2016.

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 25 maja 2016 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 3 czerwca 2016.

 


 

Dokumenty związane z wyznaczonymi na 21 sierpnia wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Dębicy.

 

Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Dębicy

 

Druk udzielenia poparcia liście kandydatów na radnych

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

 

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu

 
Oświadczenie  o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu
 
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach
 
Zgłoszenie kandydata na członka komisji  wyborczej
 
Oświadczenie

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się