Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę
Ogloszenie Bumistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu
obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w
dzierżawę w drodze przetargu położoną w Dębicy - płyta
Rynku - Wykaz nr GK/18/2017
07.12.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę
Ogloszenie Bumistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu
obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w
dzierżawę w drodze przetargu położoną w Dębicy - płyta
Rynku - Wykaz nr GK/11/2016
06.12.2016 więcej