Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w
dzierżawę - dz. 3-474 przy ul. Rzeszowskiej
05.07.2021 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w użyczenie
Wykaz nr GK/8/2021 z dnia 08 czerwca 2021r. obejmujący
nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie w drodze
bezprzetargowej część dz. 1-481/89, 1-481/90
10.06.2021 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę
Wykaz nr GK/7/2021 z dnia 17 maja 2021r. obejmujący część
nieruchomości przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej - część dz. 5-1266
19.05.2021 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w użyczenie
Wykaz nr GK/6/2021 z dnia 10 maja 2021r. obejmujący
nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie w
drodze bezprzetargowej działka 1-481/54
11.05.2021 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę
Wykaz nr GK/5/2021 z dnia 10 maja 2021r. obejmujący część
nieruchomości przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej - część dz. 4-840/57
11.05.2021 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę
Wykaz nr GK/4/2021 z dnia 07 kwietnia 2021r. obejmujący
nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej - ul. Konarskiego
07.04.2021 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę
Wykaz nr GK/3/2021 z dnia 17 marca 2021r. obejmujący
nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej
18.03.2021 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę
Wykaz nr GK/2/2021 z dnia 17 marca 2021r. obejmujący
nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej
18.03.2021 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę
Wykaz nr GK/1/2021 z dnia 27 stycznia 2021r. obejmujący
nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej
01.02.2021 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę
Wykaz nr GK/10/2020 z dnia 30 października 2020r. obejmujący
nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej
03.11.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się