Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w
dzierżawę w drodze bezprzetargowej - działki 3-11/1, 3-32/18,
3-32/21, 5-308, 2-806/3 miasta Dębica
17.01.2018 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość do oddania w dzierżawę
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do oddania w
dzierżawę w drodze bezprzetargowej - działki 2197/3, 2198/2
obr. 4 miasta Dębica położone przy ulicy Lwowskiej/Zielonej
17.01.2018 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do oddania
w dzierżawę w drodze bezprzetargowej - część działki
481/43 obr. 1 miasta Dębica położona przy ulicy Akademickiej
14.12.2017 więcej
wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu
obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania
w użyczenie położoną w Dębicy - przy ulicy Metalowców -
Wykaz nr GK/19/2017
07.12.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do oddania w
dzierżawę w drodze bezprzetargowej - część działki 430/2
obr. 4 miasta Dębica położona przy ulicy Żeromskiego
07.12.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do oddania w
dzierżawę w drodze bezprzetargowej - część działki 1048/17
obr. 5 miasta Dębica położona przy ulicy Czwartaków
14.11.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczonych do oddania w
dzierżawę - część działki 309/15 obr. 5 miasta Dębica
położona przy ulicy Kopernika
12.09.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w użyczenie
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w
użyczenie - część działki 1507/10 obr. 4 miasta Dębica
12.09.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w
dzierżawę - dz. 78/3, 78/1, cz. dz. 76/1 przy ulicy Cmentarnej
06.07.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę
Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do oddania w
dzierżawę - część działki 5-309/15 przy ulicy Kopernika
06.07.2017 więcej
123