Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do zbycia w drodze przetargu - ul.Kwiatkowskiego 4/24
Wykaz obejmujący lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach
wspólnych budynku i prawie własności gruntu przeznaczony do
zbycia w drodze przetargu - ul.Kwiatkowskiego 4/24 w Dębicy
(obręb 5)
11.12.2020 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu - dz.430/89 430/182 obr.2
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu,
obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze
przetargu, położoną przy ulicy Metalowców w Dębicy - dz.
430/89, 430/182 obr.2 stanowiącą własność gminy Miasta
Dębica
11.12.2020 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu - dz.428/8 obr.5
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu,
obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze
przetargu, położoną przy ulicy Krakowskiej w Dębicy -
dz.428/8 obr.5 stanowiącą własność gminy Miasta Dębica
10.02.2020 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu - dz.425 obr.5
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu,
obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze
przetargu, położoną przy ulicy Krakowskiej w Dębicy - dz.425
obr.5 stanowiącą własność gminy Miasta Dębica
10.02.2020 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną dozbycia w drodze przetargu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu,
obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze
przetargu, położoną przy ulicy Kosynierów Racławickich
1-662/2
19.08.2019 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną dozbycia w drodze przetargu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu,
obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w
drodze przetargu, położoną przy ulicy Akademickiej 1 - 481/86
11.01.2019 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość do zbycia w drodze przetargu
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zbycia w drodze
przetargu ograniczonego położoną przy ulicy Ogrodowej -
działka 1473/10 obręb 4 miasta Dębica
13.12.2018 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość do zbycia w drodze przetargu
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zbycia w drodze
przetargu ograniczonego położoną przy ulicy Ogrodowej -
działka 1473/9 obręb 4 miasta Dębica
13.12.2018 więcej
Wykaz obejmujący lokal mieszkalny do zbycia w drodze przetargu
Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do zbycia
w drodze przetargu położony przy ul. Mościckiego 38
13.07.2018 więcej
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zbycia w drodze
przetargu położoną przy ulicy Mościckiego - działka 735/3
obręb 2 miasta Dębica
11.04.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się