Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zbycia w drodze
przetargu położoną przy ulicy Mościckiego - działka 735/3
obręb 2 miasta Dębica
11.04.2018 więcej
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zbycia w
drodze przetargu położoną przy ulicy Mościckiego - działka
224/32 obręb 2 miasta Dębica
11.04.2018 więcej
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zbycia w drodze
przetargu położoną przy ulicy Cmentarnej - działka 158/201
obręb 3 miasta Dębica
11.04.2018 więcej
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zbycia w drodze
przetargu położoną przy ulicy Gajowej - działka 806/11 obręb
5 miasta Dębica
14.03.2018 więcej
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zbycia
w drodze przetargu położoną przy ulicy Lwowskiej -
działka 849/9 obręb 5 miasta Dębica
10.01.2018 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną dozbycia w drodze przetargu
W y k a z obejmujący przeznaczone do sprzedaży w drodze
przetargu nieograniczonego zabudowane działki położone na
terenie byłego poligonu wojskowego w Straszęcinie gmina
Żyraków.
28.12.2017 więcej
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
wykaz obejmujący lokale użytkowe wraz z udziałem w częściach
wspólnych budynku i udziałem w prawie własności gruntu
przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu
08.12.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną dozbycia w drodze przetargu
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zbycia w
drodze przetargu położoną przy ulicy Przemysłowej - działka
69/48 obręb 3 miasta Dębica
12.10.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną dozbycia w drodze przetargu
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zbycia w drodze
przetargu położoną przy ulicy Przemysłowej - działka 69/46
obręb 3 miasta Dębica
12.10.2017 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zbycia w drodzeprzetargu
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zbycia w
drodze przetargu położoną przy ulicy Metalowców - działka
430/68 obręb 2 miasta Dębica
19.09.2017 więcej
123