Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej - ul. Radosna działka nr 487/52 obr. 3
stanowiący własność gminy Miasta Dębica
29.08.2019 więcej
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej - ul. Poddęby 3/7 wraz z udziałami we
współwłasności działki nr 978/11 obr. 4 stanowiący
własność gminy Miasta Dębica
10.07.2019 więcej
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej - ul. Mościckiego 21/8 wraz z udziałami we
współwłasności działki nr 224/18 obr. 2 stanowiący
własność gminy Miasta Dębica
10.07.2019 więcej
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej - Osiedle Matejki 12/7 wraz z udziałami we
współwłasności działki nr 2466 obr. 4 stanowiący
własność gminy Miasta Dębica
10.07.2019 więcej
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej - ul. Strumskiego 6/27 wraz z udziałami we
współwłasności działki nr 401 obr. 4 stanowiący
własność gminy Miasta Dębica
10.07.2019 więcej
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej - Osiedle Matejki 15/11 wraz z udziałami we
współwłasności działki nr 2464 obr. 4 stanowiący
własność gminy Miasta Dębica
10.07.2019 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość do sprzedaży bezprzetargowej 3-158/199
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu
obejmującego nieruchomość położoną przy ulicy Rzeszowskiej
w Dębicy przeznaczoną do sprzedaży bezprzetargowej - 3-158/199
18.06.2019 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość do sprzedaży bezprzetargowej 4-893/2
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu
obejmującego nieruchomość położoną przy ulicy
Żołędziowej w Dębicy przeznaczoną do sprzedaży
bezprzetargowej - 4-893/2
12.06.2019 więcej
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej - ul. Rzeszowska 26/2U
14.05.2019 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość do sprzedaży bezprzetargowej 4-1247/8
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu
wykazu obejmującego nieruchomość położoną przy ulicy
Gawrzyłowskiej w Dębicy przeznaczoną do
sprzedaży bezprzetargowej - 4-1247/8
03.04.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się