Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz obejmujący nieruchomość - dz.158/62, 158/64 obr.3
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu
obejmującego nieruchomość położoną przy ulicy Cmentarnej w
Dębicy przeznaczoną do przekazania w formie darowizny celowej -
dz.158/62, 158/64 obr.3
13.01.2021 więcej
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemców - lokal mieszkalny nr 12 w
bloku nr 20 na Osiedlu Matejki w Dębicy stanowiący własność
gminy Miasta Dębica
07.09.2020 więcej
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemców - lokal mieszkalny nr 11 w
bloku nr 3 na Osiedlu Matejki w Dębicy stanowiący własność
gminy Miasta Dębica
07.09.2020 więcej
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemców - lokal mieszkalny nr 5 w
bloku nr 26 przy ul. Rzeszowskiej w Dębicy stanowiący
własność gminy Miasta Dębica
07.09.2020 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość - dz.1896/1 obr.5
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu
obejmującego nieruchomość położoną przy ulicy Północnej w
Dębicy przeznaczoną do sprzedaży bezprzetargowej - dz.1896/1
obr.5
05.08.2020 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość - dz.1895/3 obr.5
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu
obejmującego nieruchomość położoną przy ulicy Północnej w
Dębicy przeznaczoną do sprzedaży bezprzetargowej - dz.1895/3
obr.5
05.08.2020 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość - dz.794/2 obr.4
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu
obejmującego nieruchomość położoną przy ulicy Księdza
Kołłątaja w Dębicy przeznaczoną do sprzedaży
bezprzetargowej - dz.794/2 obr.4
05.08.2020 więcej
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemcy - lokal mieszkalny nr 20 w bloku
nr 29 przy ul. Konarskiego w Dębicy stanowiący własność
gminy Miasta Dębica
30.06.2020 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość - dz.166/73 obr.1
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu
obejmującego nieruchomość położoną przy ulicy Sportowej w
Dębicy przeznaczoną do sprzedaży bezprzetargowej - dz.166/73
obr.1
21.05.2020 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość do sprzedaży bezprzetargowej - dz.423/1 obr.5
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy o ustaleniu wykazu
obejmującego nieruchomość położoną przy ulicy Krakowskiej w
Dębicy przeznaczoną do sprzedaży bezprzetargowej - dz.423/1
obr.5 stanowiącą własność gminy Miasta Dębica
10.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się