Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wyborze oferty
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn.: "Sporządzenie
ekspertyz w sprawach o naruszenie stosunków wodnych"
15.01.2021 więcej
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na sporządzanie ekspertyz w sprawach
o naruszenie stosunków wodnych
05.01.2021 więcej
Informacja o wyborze oferty na wywóz odcieków
Informacja o wyborze oferty na wywóz odcieków
05.01.2021 więcej
Protokół z wyboru oferty na świadczenie usługi dostępu do Internetu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku dla Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica oraz serwis, nadzór i utrzymanie sieci światłowodowej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
Protokół z wyboru oferty na świadczenie usługi dostępu do
Internetu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021
roku dla Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych Gminy
Miasta Dębica oraz serwis, nadzór i utrzymanie sieci
światłowodowej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia
2021 roku.
23.12.2020 więcej
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na wywóz odcieków z terenu byłego
składowiska odpadów w Chotowej
18.12.2020 więcej
Pomoc prawna – obsługa komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Dębicy.
Pomoc prawna – obsługa komórek organizacyjnych Urzędu
Miejskiego w Dębicy.
17.12.2020 więcej
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do Internetu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku dla Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica oraz serwis, nadzór i utrzymanie sieci światłowodowej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do Internetu
w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku dla
Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych Gminy Miasta
Dębica oraz serwis, nadzór i utrzymanie sieci światłowodowej
w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
11.12.2020 więcej
Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury Mors– etap II – Dostawa mebli” (2)
Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury Mors – etap II –
wyposażenie 1” (2)
15.09.2020 więcej
Dostawa i montaż wyposażenia w DK Mors –instrumenty muzyczne i inne
Dostawa i montaż wyposażenia w DK Mors w Dębicy –
instrumenty muzyczne i inne elementy
30.07.2020 więcej
Dostawa i montaż wyposażenia w DK Mors w Dębicy – audio/video
Dostawa i montaż wyposażenia w Domu Kultury Mors w Dębicy –
audio/video
30.07.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się