Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Konserwacja oświetlenia ulicznego
Konserwacja oświetlenia ulicznego będącego na majątku Gminy
Miasta Dębica
22.02.2018 więcej
OPTYMALIZACJA OFERTY PRZEWOZOWEJ
OPTYMALIZACJA OFERTY PRZEWOZOWEJ NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH
KOMPLEKSOWYCH BADAŃ MARKETINGOWYCH W DĘBICKIEJ KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ
20.02.2018 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi obejmującej dostęp do Internetu dla 35 mieszkańców Dębicy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie
usługi obejmującej dostęp do Internetu dla 35 mieszkańców
Dębicy
02.02.2018 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie
usługi dostępu do internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy
Miasta Dębica
02.02.2018 więcej
Zmiana do Zapytania ofertowego na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica
Zmiana do Zapytania ofertowego na świadczenie usługi dostępu
do Internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica
22.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe pn. ŚWIADCZENIE USŁUG WYCENY NIERUCHOMOŚCI
Gmina Miasta Dębica z siedzibą przy ulicy Ratuszowej 2, 39-200
Dębica zwraca się zapytaniem ofertowym na : ŚWIADCZENIE
USŁUG WYCENY NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY GMINY MIASTA DĘBICA W
ROKU 2018
18.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do Internetu
dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica
12.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi obejmującej dostęp do Internetu dla 35 mieszkańców Dębicy
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi obejmującej dostęp
do Internetu dla 35 mieszkańców Dębicy
12.01.2018 więcej
POMOC PRAWNA – OBSŁUGA
POMOC PRAWNA – OBSŁUGA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU
MIEJSKIEGO W DĘBICY
03.01.2018 więcej
Utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych
27.10.2017 więcej
123