Lista artykułów

Nazwa artykułu
Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury Mors– etap II – Dostawa mebli” (2)
Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury Mors – etap II –
wyposażenie 1” (2)
15.09.2020 więcej
Dostawa i montaż wyposażenia w DK Mors –instrumenty muzyczne i inne
Dostawa i montaż wyposażenia w DK Mors w Dębicy –
instrumenty muzyczne i inne elementy
30.07.2020 więcej
Dostawa i montaż wyposażenia w DK Mors w Dębicy – audio/video
Dostawa i montaż wyposażenia w Domu Kultury Mors w Dębicy –
audio/video
30.07.2020 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie azbestu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie
azbestu
14.07.2020 więcej
Zapytanie ofertowe na na usuwanie wyrobów zawierających azbest
Zapytanie ofertowe na na usuwanie wyrobów zawierających azbest
02.07.2020 więcej
Zapytanie ofertowe na renowację mogił
Gmina Miasta Dębica zaprasza do składania ofert na renowację
11 mogił pojedynczych, zlokalizowanych na zabytkowym cmentarzu
wojskowym w Dębicy.
19.06.2020 więcej
Zapytanie ofertowe - Sprzedaż drzew na pniu
Zapytanie ofertowe na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na
działce nr 1534 obręb 0005 położonej w miejscowości Dębica.
18.06.2020 więcej
Zapytanie ofertowe - Sprzedaż drzew na pniu
Zapytanie ofertowe - Sprzedaż drzew na pniu, rosnących na
działkach nr 739/156, położonych w miejscowości Straszęcin.
31.03.2020 więcej
Informacja o wyborze oferty na wykonanie monitoringu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie
monitoringu składowiska odpadów
26.03.2020 więcej
Zapytanie ofertowe na wykonanie monitoringu składowiska odpadów
Zapytanie ofertowe na wykonanie monitoringu składowiska
odpadów komunalnych
04.03.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się