Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe pn. ŚWIADCZENIE USŁUG WYCENY NIERUCHOMOŚCI
Gmina Miasta Dębica z siedzibą przy ulicy Ratuszowej 2, 39-200
Dębica zwraca się zapytaniem ofertowym na : ŚWIADCZENIE
USŁUG WYCENY NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY GMINY MIASTA DĘBICA W
ROKU 2018
18.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do Internetu
dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica
12.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi obejmującej dostęp do Internetu dla 35 mieszkańców Dębicy
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi obejmującej dostęp
do Internetu dla 35 mieszkańców Dębicy
12.01.2018 więcej
POMOC PRAWNA – OBSŁUGA
POMOC PRAWNA – OBSŁUGA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU
MIEJSKIEGO W DĘBICY
03.01.2018 więcej
Utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych
27.10.2017 więcej
Doposażenie bazy edukacji ekologicznej
Informacja z otwarcia ofert
07.09.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na renowacje mogił
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na renowacje 3
mogił zbiorowych i pojedynczych zlokalizowanych na cmentarzu
wojskowym w Dębicy
17.07.2017 więcej
Zapytanie ofertowe na renowację 3 mogił zbiorowych oraz pojedynczych
Zapytanie ofertowe na renowację 3 mogił zbiorowych oraz
pojedynczych, zlokalizowanych na cmentarzu wojskowym w Dębicy
04.07.2017 więcej
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej ofert na dostawę sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych do 6 pracowni Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Dębicy
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej ofert na
dostawę sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych do 6 pracowni
Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Dębicy
08.05.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie azbestu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Dębica
05.05.2017 więcej
123