2018-01-22

Zmiana do Zapytania ofertowego na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica

Gmina Miasta Dębica informuje, że ulega zmianie treść zapytania ofertowego na świadczenie usługi obejmującej: Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica, opublikowanego w dniu 12 stycznia 2018 roku.

Zmiany obejmują:

1. Zmianę terminu składania ofert: z „25 stycznia 2018 roku” na „31 stycznia 2018 roku”;

2. Zmianę okresu realizacji usługi: z „od 1 lutego 2018 do 9 lipca 2020 roku” na „od 1 marca 2018 do 9 lipca 2020 roku”.

Zmieniona treść zapytania ofertowego oraz załączników została dołączona do niniejszej informacji.

Załączniki

  Wykaz zalacznikow d... Oferenta.pdf 369,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 1 - Za... z oferta.pdf 566,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzor umowy.pdf 702,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 2 - Fo...rz oferty.pdf 421,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 3 - lo...zen sieci.pdf 618,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zapytanie ofertowe.pdf 728,83 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się