Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

12

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Przebudowa ul. Widok w Dębicy 2019-04-02 10:00 przetarg nieograniczony 2019-04-17 Zobacz
2 Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu... 2019-04-03 10:00 przetarg nieograniczony 2019-04-16 Zobacz
3 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji e... 2019-05-14 13:00 przetarg nieograniczony 2019-04-15 Zobacz
4 Zakup i dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych, ekologicznych autobusów jednoczłon... 2019-03-12 10:00 przetarg nieograniczony 2019-04-10 Zobacz
5 Przebudowa drogi gminnej nr 105857R -ul. Kwiatkowskiego w Dębicy 2019-03-08 10:00 przetarg nieograniczony 2019-04-10 Zobacz
6 Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu przy realizacji Inwestycji pn. „Wykonan... 2019-03-19 10:00 przetarg nieograniczony 2019-04-10 Zobacz
7 Przebudowa drogi i krawężników ze studzienkami kanalizacji deszczowej na Os. ... 2019-04-09 10:00 przetarg nieograniczony 2019-04-09 Zobacz
8 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności jednostek organizacyjnych Gminy Mias... 2019-03-12 09:00 przetarg nieograniczony 2019-03-20 Zobacz
9 Świadczenie usług geodezyjnych i wyceny nieruchomości na potrzeby Gminy Miast... 2019-02-14 10:00 przetarg nieograniczony 2019-03-07 Zobacz
10 Zabezpieczenie ratownicze na pływalni MOSiR w Dębicy przy ul. Piłsudskiego 19. 2019-02-15 12:00 przetarg nieograniczony 2019-02-21 Zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się