Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

12

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic wraz z niezbędną infras... 2019-06-28 10:00 przetarg nieograniczony 2019-09-17 Zobacz
2 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z usługą instalacji i ... 2019-07-17 13:00 przetarg nieograniczony 2019-09-09 Zobacz
3 Wykonanie świąteczno-noworocznej dekoracji miasta Dębica na lata 2019-2021 2019-09-06 10:00 przetarg nieograniczony 2019-09-06 Zobacz
4 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg, terenów otwartych,... 2019-10-04 10:00 przetarg nieograniczony 2019-09-03 Zobacz
5 Przebudowa obiektu hali lodowiska wraz z zapleczem – część 1 2019-08-23 10:00 przetarg nieograniczony 2019-08-30 Zobacz
6 Odwodnienie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku Muzeum Regionalnego w ... 2019-08-14 10:00 przetarg nieograniczony 2019-08-23 Zobacz
7 Budowa Otwartej Strefy Aktywności obok Przedszkola Miejskiego nr 11 w Dębicy 2019-08-08 10:00 przetarg nieograniczony 2019-08-21 Zobacz
8 Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Budzisz w Dębicy w ramach zadania pn.” Prze... 2019-08-13 10:00 przetarg nieograniczony 2019-08-13 Zobacz
9 Ubezpieczenie systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu ... 2019-07-30 11:00 przetarg nieograniczony 2019-08-06 Zobacz
10 Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Budzisz w Dębicy w ramach zadania pn.” Prze... 2019-07-16 10:00 przetarg nieograniczony 2019-07-25 Zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się