Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 17.08.2020 r.
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 17.08.2020 r.
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego
do realizacji e-usług wraz z usługą wdrożenia i szkolenia
będącego przedmiotem wyroku KIO z dnia 01.04.2019 r.
17.08.2020 więcej
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 24.06.2020 r.
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 24.06.2020 r.
dotyczące realizacji zadań publicznych przez Uczniowski Klub
Hokejowy Dębica w 2019 r.
24.06.2020 więcej
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 24.06.2020 r.
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 24.06.2020 r. w
sprawie wydatków, płatności Urzędu Miejskiego, jego jednostek
podległych i organizacyjnych oraz spółek na rzecz mediów i
podmiotów świadczących usługi promocyjne, medialne z
wyłączeniem usług poligraficznych w 2019 r.
24.06.2020 więcej
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 24.06.2020 r.
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 24.06.2020 r.
dotyczące stanowiska dyrektora ds. rozwoju w Wodociągach
Dębickich Sp. z o.o.
24.06.2020 więcej
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 24.06.2020 r.
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 24.06.2020 r.
dotyczące projektu "Podniesienie jakości obsługi mieszkańców
Dębicy poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań
wpływających na poprawę efektywności i dostępności
e-usług"
24.06.2020 więcej
Zapytanie Przewodnicząccego Rady Miejskiej z dnia 24.06.2020 r.
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 24.06.2020 r. w
sprawie realizacji obowiązków audytowych wobec bezpieczeństwa
informacji Krajowych Ram Interoperacyjności oraz ochrony danych
osobowych
24.06.2020 więcej
Interpelacja radnego Stanisława Ciszka z dnia 11.05.2020 r.
Interpelacja radnego Stanisława Ciszka z dnia 11.05.2020 r. w
sprawie kanalizacji sanitarnej na ulicy Wilhelma Macha
11.05.2020 więcej
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 24.02.2020 r.
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 24.02.2020 r.
dotyczące niedoborów wpłat z parkomatów w okresie do 2015 r.
24.02.2020 więcej
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 12.02.2020 r.
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 12.02.2020 r.
dotyczące uruchomienia kina w Domu Kultury "Mors"
17.02.2020 więcej
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 12.02.2020 r.
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 12.02.2020 r.
dotyczące monitoringu realizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji na lata 2016 - 2020
17.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się