Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie radnego Mateusza Cebuli z dnia 17 czerwca 2021 r.
Zapytanie radnego Mateusza Cebuli z dnia 17 czerwca 2021 r.
dotyczące odpraw wypłacanych pracownikom Gminy Miasta Dębicy w
2020 r. z przyczyn niedotyczących pracowników
02.07.2021 więcej
Interpelacja radnego Mateusza Cebuli z dnia 04.06.2021 r. dotycząca realizacji Zarządzenia Nr 122/2020 Burmistrza Miasta
Interpelacja radnego Mateusza Cebuli z dnia 04.06.2021 r.
dotycząca realizacji Zarządzenia Nr 122/2020 Burmistrza Miasta
z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie nieobsadzania wolnych
stanowisk w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Dębica
22.06.2021 więcej
Zapytanie radnego Pawła Hayna z dnia 9 czerwca 2021 r.
Zapytanie radnego Pawła Hayna z dnia 9 czerwca 2021 r.
dotyczące promocji naboru wniosków w ramach inwestycji pn.
Mieszkanie Plus
17.06.2021 więcej
Interpelacja radnych Mateusza Cebuli i Sławomira Glenia z dnia 24.05.2021 r.
Interpelacja radnych Mateusza Cebuli i Sławomira Glenia z dnia
24.05.2021 r. dotycząca arkuszy organizacyjnych placówek
oświatowych na rok 2021/2022
24.05.2021 więcej
Zapytanie radnego Mateusza Cebuli z dnia 24.05.2021 r.
Zapytanie radnego Mateusza Cebuli z dnia 24.05.2021 r. dotyczące
nagród (z wyłączeniem nagród jubileuszowych) wypłaconych
pracownikom Urzędu Miejskiego w Dębicy
24.05.2021 więcej
Zapytanie radnego Mateusza Cebuli z dnia 24.05.2021 r.
Zapytanie radnego Mateusza Cebuli z dnia 24.05.2021 r. wniosków
o dofinansowanie złożonych w 2020 r.
24.05.2021 więcej
Zapytanie radnego Mateusza z dnia 24.05.2021 r.
Zapytanie radnego Mateusza Cebuli z dnia 24.05.2021 r. dotyczące
kanałów społecznościowych Miasta Dębica i Burmistrza Miasta
Dębica
24.05.2021 więcej
Zapytanie radnego Pawła Hayna z dnia 07.05.2021 r.
Zapytanie radnego Pawła Hayna z dnia 07.05.2021 r. dotyczące
kosztów organizacji XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w
Dębicy
10.05.2021 więcej
Interpelacja radnego Stanisława Ciszka z dnia 04.05.2021 r.
Interpelacja radnego Stanisława Ciszka z dnia 04.05.2021 r.
dotycząca położenia płyt ażurowych na poboczach dróg o
dużym spadku tj. ul. Tetmajera i ul. Wilhelma Macha
10.05.2021 więcej
Interpelacja radnego Stanisława Ciszka z dnia 04.05.2021 r.
Interpelacja radnego Stanisława Ciszka dotycząca przebudowy
ulicy Budzisz od obwodnicy do drugiego mostu oraz działań
doraźnych
10.05.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się