Lista artykułów

Nazwa artykułu
Interpelacja radnego Pawła Hayna z dnia 10 grudnia 2018 r.
Interpelacja radnego Pawła Hayna z dnia 10 grudnia 2018 r. w
sprawie lustra drogowego znajdującego się na ścieżce
rowerowej przy ul. Poddęby
10.12.2018 więcej
Interpelacja radnego Pawła Hayna z dnia 4 grudnia 2018 r.
Interpelacja radnego Pawła Hayna z dnia 4 grudnia 2018 r. w
sprawie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy
nawierzchni ulicy Rzemieślniczej
07.12.2018 więcej
Interpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Mateusza Cebuli z dnia 6 grudnia 2018 r.
Interpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Mateusza Cebuli z
dnia 6 grudnia 2018 r. dotycząca planowania prac w zakresie
infrastruktury drogowej na terenie Miasta Dębica
07.12.2018 więcej
Interpelacja radnego Pawła Hayna z dnia 29 listopada 2018 r.
Interpelacja radnego Pawła Hayna z dnia 29 listopada 2018 r. w
sprawie sposobu zakończenia budowy ciągu pieszego (chodnika)
wykonywanego od strony budynku wielorodzinnego (ul. Robotnicza
8).
05.12.2018 więcej
Zapytanie Przewodniczącego Mateusza Cebuli z dnia 19 listopada 2018 r.
Zapytanie Przewodniczącego Mateusza Cebuli dotyczące
zewnętrznych środków finansowych pozyskanych ze źródeł UE w
poprzedniej kadencji samorządowej przez Miasto.
05.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się