Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 12 września 2019 r.
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 12 września
2019 r. w sprawie realizacji zadania "Przeprowadzenie audytu
zewnętrznego w Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o."
12.09.2019 więcej
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 18 lipca 2019 r.
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 18 lipca 2019
r. w sprawie udostępniania pomieszczeń Miejskiego Ośrodka
Kultury w Dębicy podmiotom zewnętrznym na potrzeby
przeprowadzenia prezentacji handlowych z badaniami o charakterze
medycznym
22.07.2019 więcej
Zapytanie Radnego Pawła Hayna z dnia 13 czerwca 2019 r.
Zapytanie Radnego Pawła Hayna z dnia 13 czerwca 2019 r. w
sprawie częstotliwości sprzątania Rynku i jego okolic
17.06.2019 więcej
Zapytanie Radnego Pawła Hayna z dnia 13 czerwca 2019 r.
Zapytanie Radnego Pawła Hayna z dnia 13 czerwca 2019 r. w
sprawie wykonywania nawierzchni jezdni z kostki brukowej
17.06.2019 więcej
Zapytanie Radnego Pawła Hayna z dnia 13 czerwca 2019 r.
Zapytanie Radnego Pawła Hayna z dnia 13 czerwca 2019 r. w
sprawie montażu słupka na chodniku od strony boiska sportowego
ma ul. Tysiąclecia
17.06.2019 więcej
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2019 r.
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2019 r.
w sprawie usuwania drzew i krzewów oraz zagospodarowania
pozyskanego drewna
27.05.2019 więcej
Interpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 15 maja 2019 r.
Interpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 15 maja 2019
r. w sprawie utworzenia i zapełnienia stanowiska dyrektora ds.
rozwoju w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o.
15.05.2019 więcej
Interpelacja radnego Stanisława Ciszka z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Interpelacja radnego Stanisława Ciszka z dnia 23 kwietnia 2019
r. w sprawie opracowania harmonogramu na dokończenie wykonania
kanalizacji sanitarnej na ulicach: Wilhelma Macha, górny
Budzisz, Rolnicza oraz Górzysta
06.05.2019 więcej
Interpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Interpelacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 23 kwietnia
2019 r. dotycząca sprawowania nadzoru właścicielskiego nad
spółkami z udziałem Gminy Miasta Dębica
23.04.2019 więcej
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 23 kwietnia
2019 r. dotyczące trybu udzielania odpowiedzi na interpelacje i
zapytania radnych
23.04.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się