Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 303/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 303/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
grudnia 2016 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych
stanowiących mienie Gminy Miasta Dębica – oddanych w trwały
zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Dębicy
13.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 302/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 302/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
grudnia 2016 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
księgowej dla projektu pn. „Zszywanie miasta –
przełamywanie barier przestrzennych i społecznych. Lokalny
Program Rewitalizacji Dębicy na lata 2016 - 2020”
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 301/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 301/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na
2017 r.
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 300/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 300/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
grudnia 2016 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach
dochodów i wydatków jednostek oraz wysokości dotacji
wynikających z uchwały budżetowej na 2017 r. - uchwała Nr
XXVII/283/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2017 r.
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 299/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 299/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
grudnia 2016 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i
wydatków jednostek wynikających z zarządzenia Nr 298/2016
Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie
zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Dębica na 2016 r.
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 298/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 298/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie
Miasta Dębica na 2016 r.
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 297/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 297/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
grudnia 2016 r. w sprawie przekazania składników majątkowych
ze stanu ewidencyjnego Urzędu Miejskiego w Dębicy na stan
ewidencyjny Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Grottgera 3 oraz
Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Gajowej 9 w Dębicy
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 296/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 296/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie przekazania środków trwałych za
stanu ewidencyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 z
Oddziałami Integracyjnymi im. 5 Pułku Strzelców Konnych Armii
Krajowej w Dębicy na stan Urzędu Miejskiego w Dębicy
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 295/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 295/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu
wspierania i upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 294/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 294/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację
przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu wpływających na
poprawę warunków uprawiania sportu lub zwiększania
dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej
12.01.2017 więcej