Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 310/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 310/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 13
grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do prowadzenia postępowań
z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz do prowadzenia
postępowań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 309/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 309/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 13
grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do prowadzenia postępowań
z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz do prowadzenia
postępowań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 324/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 324/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29
grudnia 2017 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i
wydatków jednostek wynikających z zarządzenia Nr 323/2017
Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Dębica na 2017 rok
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 323/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 323/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29
grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie
Miasta Dębica na 2017 rok
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 322/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 322/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 321/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 321/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27
grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 320/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 320/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27
grudnia 2017 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i
wydatków jednostek wynikających z zarządzenia Nr 319/2017
Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie
zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Dębica na 2017 rok
oraz w sprawie informacji o zmianie kwot dochodów i wydatków
nimi finansowanych wydzielonego rachunku dochodów jednostek
oświatowych na 2017 rok
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 319/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 319/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27
grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie
Miasta Dębica na 2017 rok
29.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 318/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 318/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 22
grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu
wspierania i upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu
29.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 317/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 317/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 19
grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na
realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w
wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2018 rok
29.12.2017 więcej