Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 169/2018 z dnia 17 lipca 2018 r.
Zarządzenie Nr 169/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 17
lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Magdaleny
Suchodolskiej – nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i języka
angielskiego w oddziale przedszkolnym i klasach I – III szkoły
podstawowej w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Pawła II w
Dębicy – ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
19.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 168/2018 z dnia 17 lipca 2018 r.
Zarządzenie Nr 168/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 17
lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny
Bartuzi – Magdoń – nauczyciela języka angielskiego w
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Dębicy – ubiegającej
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
19.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 167/2018 z dnia 17 lipca 2018 r.
Zarządzenie Nr 167/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 17
lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Krzysztofa
Pitery – nauczyciela języka angielskiego w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. 5 Pułku
Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy – ubiegającego
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
19.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 166/2018 z dnia 17 lipca 2018 r.
Zarządzenie Nr 166/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 17
lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki
Zięby – nauczyciela matematyki w Publicznej Szkole Podstawowej
Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. 5 Pułku Strzelców
Konnych Armii Krajowej w Dębicy – ubiegającej się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
19.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 165/2018 z dnia 17 lipca 2018 r.
Zarządzenie Nr 165/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 17
lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Bożeny
Rojek – nauczyciela wspomagającego w Przedszkolu Miejskim Nr 2
Integracyjnym w Dębicy – ubiegającej się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
19.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 164/2018 z dnia 17 lipca 2018 r.
Zarządzenie Nr 164/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 17
lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny
Wójcik – nauczyciela wspomagającego w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 5 w Dębicy – ubiegającej się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
19.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 163/2018 z dnia 17 lipca 2018 r.
Zarządzenie Nr 163/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 17
lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Księdza
Bronisława Zielińskiego – nauczyciela religii w Szkole
Podstawowej Nr 8 im. Jana Pawła II w Dębicy – ubiegającego
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
19.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 162/2018 z dnia 17 lipca 2018 r.
Zarządzenie Nr 162/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 17
lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Elżbiety
Gierłach - nauczyciela wspomagającego w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. 5 Pułku
Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy – ubiegającej się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego
19.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 161/2018 z dnia 16 lipca 2018 r.
Zarządzenie Nr 161/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 16
lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
przetargów
18.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 160/2018 z dnia 13 lipca 2018 r.
Zarządzenie Nr 160/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 13
lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
16.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się