Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 245/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.
Zarządzenie Nr 245/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 7
listopada 2018 r. w sprawie powierzenia zastrzeżonych dla
kierownika zamawiającego czynności dotyczących zamówień
publicznych
09.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 244/2018 z dnia 6 listopada 2018 r.
Zarządzenie Nr 244/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 6
listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
09.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 243/2018 z dnia 6 listopada 2018 r.
Zarządzenie Nr 243/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 6
listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
08.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 242/2018 z dnia 5 listopada 2018 r.
Zarządzenie Nr 242/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 5
listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w
budżecie Miasta Dębica na 2018 rok
08.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 241/2018 z dnia 30 października 2018 r.
Zarządzenie Nr 241/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
października 2018 r. w sprawie przekazania dotacji na
realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu
wpływającego na poprawę warunków uprawiania sportu lub
zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do
działalności sportowej
02.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 240/2018 z dnia 30 października 2018 r.
Zarządzenie Nr 240/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
października 2018 r. w sprawie zlecenia zadania publicznego z
zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
02.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 239/2018 z dnia 26 października 2018 r.
Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 26
października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
02.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 238/2018 z dnia 26 października 2018 r.
Zarządzenie Nr 238/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 26
października 2018 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i
wydatków jednostek budżetowych wynikających z zarządzenia Nr
237/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 26 października 2018
r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Miasta
Dębica na 2018 rok
02.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 237/2018 z dnia 26 października 2018 r.
Zarządzenie Nr 237/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 26
października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w
budżecie Miasta Dębica na 2018 rok
02.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 236/2018 z dnia 25 października 2018 r.
Zarządzenie Nr 236/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 25
października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
25.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się