Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 96/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.
Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 18
kwietnia 2018 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i
wydatków jednostek wynikających z zarządzenia Nr 95/2018
Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie
zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Dębica na 2018 rok
23.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 95/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 18
kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie
Miasta Dębica na 2018 rok
23.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 94/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.
Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 17
kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji
należnej Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w
Dębicy rekompensaty z tytułu świadczenia usług użyteczności
publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
19.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 93/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.
Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 17
kwietnia 2018 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
księgowej dla projektu pn. „Instalacja systemów energii
odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta
Dębica i Gminy Ropczyce” realizowanego na podstawie umowy o
dofinansowanie Nr RPPK.03.01.00-18-0058/17-00
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Czysta energia”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014 - 2020
19.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 92/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.
Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 16
kwietnia 2018 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i
wydatków jednostek wynikających z uchwały Nr XLVIII/506/2018
Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie
zmiany budżetu Miasta Dębica na 2018 rok
19.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 91/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 13
kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania pozostałych środków
trwałych ze stanu ewidencyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. 5 Pułku Strzelców
Konnych Armii Krajowej w Dębicy na stan Środowiskowego Domu
Samopomocy w Dębicy
18.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 90/2018 z dnia 12.04.2018 r.
Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 12
kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
13.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 89/2018 z dnia 12.04.2018 r.
Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 12
kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
13.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 88/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.
Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 11
kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
przetargu
13.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 87/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.
Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 11
kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania pozostałych środków
trwałych ze stanu ewidencyjnego Miejskiego Zarządu Oświaty w
Dębicy na jednostek oświatowych
13.04.2018 więcej