Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 315/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 315/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 6
grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 301/2017
Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego w Urzędzie
Miejskim w Dębicy oraz Karty Audytu Wewnętrznego do stosowania
w Urzędzie Miejskim w Dębicy i jednostkach organizacyjnych
Gminy Miasta Dębica
06.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 338/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 338/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 31
grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie
Miasta Dębica na 2019 rok
09.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 337/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 337/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
grudnia 2019 r. w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 51/2019
Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie
zadań, w ramach których ponoszone są w budżecie Miasta
Dębica wydatki na zakup żywności oraz usług cateringowych i
gastronomicznych w 2019 roku
08.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 336/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 336/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
grudnia 2019 r. w sprawie informacji o kwotach wydatków
jednostek budżetowych wynikających z zarządzenia Nr 335/2019
Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Dębica na 2019 rok
08.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 335/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 335/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie
Miasta Dębica na 2019 rok
08.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 334/2019 z dnia 24 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 334/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 24
grudnia 2019 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i
wydatków jednostek budżetowych wynikających z zarządzenia Nr
333/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 24 grudnia 2019 r. w
sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Dębica na
2019 rok
08.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 333/2019 z dnia 24 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 333/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 24
grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie
Miasta Dębica na 2019 rok
08.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 332/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 332/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 23
grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
08.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 331/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 331/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 20
grudnia 2019 r. w sprawie przekazania środków trwałych ze
stanu ewidencyjnego Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Dębicy na stan
Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Dębicy
08.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 330/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 330/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 20
grudnia 2019 r. w sprawie powołania składu sądu konkursowego
08.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się