Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 245/2020 z dnia 19 października 2020 r.
Zarządzenie Nr 245/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 19
października 2020 r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
19.10.2020 więcej
Zarządzenie Nr 244/2020 z dnia 19 października 2020 r.
Zarządzenie Nr 244/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 19
października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
19.10.2020 więcej
Zarządzenie Nr 243/2020 z dnia 15 października 2020 r.
Zarządzenie Nr 243/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 15
października 2020 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i
wydatków jednostek budżetowych wynikających z zarządzenia Nr
242/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 15 października 2020
r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2020 r.
16.10.2020 więcej
Zarządzenie Nr 242/2020 z dnia 15 października 2020 r.
Zarządzenie Nr 242/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 15
października 2020 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Dębica na
2020 r.
16.10.2020 więcej
Zarządzenie Nr 241/2020 z dnia 7 października 2020 r.
Zarządzenie Nr 241/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 7
października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 122/2020
Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie
nieobsadzania wolnych stanowisk w jednostkach organizacyjnych
Gminy Miasta Dębica
08.10.2020 więcej
Zarządzenie Nr 240/2020 z dnia 7 października 2020 r.
Zarządzenie Nr 240/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 7
października 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy
Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Dębicy do prowadzenia postępowań w tym do
wydawania zaświadczeń w sprawach o przyznanie dofinansowania z
Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu
08.10.2020 więcej
Zarządzenie Nr 239/2020 z dnia 7 października 2020 r.
Zarządzenie Nr 239/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 7
października 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Działu
Świadczeń Ropdzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w
Dębicy do prowadzenia postępowań w tym do wydawania
zaświadczeń w sprawach o przyznanie dofinansowania z Narodowego
Funduszu lub wojewódzkiego funduszu
08.10.2020 więcej
Zarządzenie Nr 238/2020 z dnia 7 października 2020 r.
Zarządzenie Nr 238/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 7
października 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do prowadzenia
postępowań w tym do wydawania zaświadczeń w sprawach o
przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub
wojewódzkiego funduszu
08.10.2020 więcej
Zarządzenie Nr 237/2020 z dnia 7 października 2020 r.
Zarządzenie Nr 237/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 7
października 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do prowadzenia
postępowań w tym do wydawania zaświadczeń w sprawach o
przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub
wojewódzkiego funduszu
08.10.2020 więcej
Zarządzenie Nr 236/2020 z dnia 7 października 2020 r.
Zarządzenie Nr 236/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 7
października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
08.10.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się