Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 140/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.
Zarządzenie Nr 140/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27
lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Lucyny
Majki – nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu
Miejskim Nr 4 w Dębicy – ubiegającej się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
28.07.2021 więcej
Zarządzenie Nr 139/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.
Zarządzenie Nr 139/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27
lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Arkadiusza
Burnata – nauczyciela wychowania fizycznego w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 5 w Dębicy – ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
28.07.2021 więcej
Zarządzenie Nr 138/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.
Zarządzenie Nr 138/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27
lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Barbary
Garbacz-Wiktorskiej – nauczyciela współorganizującego
kształcenie w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Dębicy –
ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
28.07.2021 więcej
Zarządzenie Nr 137/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.
Zarządzenie Nr 137/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27
lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Gabrieli
Cyboran – nauczyciela współorganizującego kształcenie w
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Dębicy – ubiegającej
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
28.07.2021 więcej
Zarządzenie Nr 136/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.
Zarządzenie Nr 136/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27
lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Magdaleny
Stukus – nauczyciela nauczania początkowego w Szkole
Podstawowej Nr 4 w Dębicy – ubiegającej się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
28.07.2021 więcej
Zarządzenie Nr 135/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.
Zarządzenie Nr 135/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27
lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marty
Magdziak – nauczyciela współorganizującego kształcenie w
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Dębicy – ubiegającej
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
28.07.2021 więcej
Zarządzenie Nr 134/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.
Zarządzenie Nr 134/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27
lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sylwii
Boro – nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu
Miejskim Nr 9 w Dębicy – ubiegającej się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
28.07.2021 więcej
Zarządzenie Nr 133/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.
Zarządzenie Nr 133/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27
lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Grzegorza
Papiernika – nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole
Podstawowej Nr 10 w Dębicy – ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
28.07.2021 więcej
Zarządzenie Nr 132/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.
Zarządzenie Nr 132/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27
lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Haliny
Czaji – nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu
Miejskim Nr 4 w Dębicy – ubiegającej się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
28.07.2021 więcej
Zarządzenie Nr 131/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.
Zarządzenie Nr 131/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27
lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny
Ozga – nauczyciela logopedy w Przedszkolu Miejskim Nr 2
Integracyjnym w Dębicy – ubiegającej się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
28.07.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się